BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Lesing"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Lesing"

Sort by: Order: Results:

 • Brandsøy, Wenche Iren (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-15)
  This is a thesis in Teaching and Education at the Department of Education (ALI), Sogn og Fjordane / The University of Bergen. The theme is boys and literacy. Background for the topic is the poor results in national and ...
 • Hammerseth, Jan Arve Kittang (Master thesis, The University of Bergen, 2009-05-15)
  Emne og problemstilling I masteroppgaven "Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn" ser jeg nærmere på kjønnsforskjeller i skolen, der fokus ligger på å belyse hvordan og hvorfor gutter skårer dårligere enn ...
 • Wimpelmann, Sonja Bjørbak (Master thesis, The University of Bergen, 2014-05-09)
  Hovedmålet med oppgaven er å undersøke elevers resepsjon av den litterære karakteren Tomas Stockmann, basert på hvordan elever på tiende klassetrinn har fremstilt ham i skriftlige tekster. Problemstillingen jeg har ...
 • Hetland, Torunn Elise (Master thesis, The University of Bergen, 2009-05-15)
  Oppgåva handlar om lesing av litterære tekstar som kulturbygging. Empirien, bandopptak og observasjon, er frå elevar og lærar sitt arbeid med folkediktingstekstar på linja for studiespesialisering VG2, vidaregåande skule. ...
 • Nyrnes, Hæge (Master thesis, The University of Bergen, 2011-05-13)
  Alle elevar som går ut av den norske skulen i dag, skal kunne både å lese og skrive på bokmål og nynorsk. I eit samfunn der det tekstlege er stadig aukande, set dette også større krav til elevane sine kunnskapar innanfor ...

Search BORA

Browse

My Account