Now showing items 1-5 of 5

 • Å leve i ei verd av andre sine ord. Gutar og lesing 

  Brandsøy, Wenche Iren (The University of Bergen, 2013-05-15)
  This is a thesis in Teaching and Education at the Department of Education (ALI), Sogn og Fjordane / The University of Bergen. The theme is boys and literacy. Background for the topic is the poor results in national and ...
  Master thesis
 • Et feminisert norskfag? 

  Hammerseth, Jan Arve Kittang (The University of Bergen, 2009-05-15)
  Emne og problemstilling I masteroppgaven "Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn" ser jeg nærmere på kjønnsforskjeller i skolen, der fokus ligger på å belyse hvordan og hvorfor gutter skårer dårligere enn ...
  Master thesis
 • Helt eller antihelt? En empirisk resepsjonsanalyse av elevers møte med doktor Stockmann 

  Wimpelmann, Sonja Bjørbak (The University of Bergen, 2014-05-09)
  Hovedmålet med oppgaven er å undersøke elevers resepsjon av den litterære karakteren Tomas Stockmann, basert på hvordan elever på tiende klassetrinn har fremstilt ham i skriftlige tekster. Problemstillingen jeg har ...
  Master thesis
 • Litteraturen og dialogen. Dei mange stemmene i litteraturen, i klasserommet og i verda 

  Hetland, Torunn Elise (The University of Bergen, 2009-05-15)
  Oppgåva handlar om lesing av litterære tekstar som kulturbygging. Empirien, bandopptak og observasjon, er frå elevar og lærar sitt arbeid med folkediktingstekstar på linja for studiespesialisering VG2, vidaregåande skule. ...
  Master thesis
 • "Nynorsken er så nære, men samtidig så langt ifrå" Ein studie av rammevilkåra for lesing på nynorsk i ungdomsskulen i Bergen 

  Nyrnes, Hæge (The University of Bergen, 2011-05-13)
  Alle elevar som går ut av den norske skulen i dag, skal kunne både å lese og skrive på bokmål og nynorsk. I eit samfunn der det tekstlege er stadig aukande, set dette også større krav til elevane sine kunnskapar innanfor ...
  Master thesis