BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Lobbyisme"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Lobbyisme"

Sort by: Order: Results:

  • Holte, Magnus Aamo (Master thesis, The University of Bergen, 2011-05-31)
    Denne masteroppgaven er et hypotesegenererende casestudium, foretatt innenfor et hovedsaklig uutforsket område. Oppgavens hovedmål er å forklare hvorfor interesseaktører i EU-systemet velger ulike lobbystrategier når de ...
  • Bolstad, Lasse (Master thesis, The University of Bergen, 2008-06-02)
    Har norske kommunar intensjonar om å påverke politikkutforminga i EU, eller har dei heilt andre forventingar til bruk av europakontora som verktøy? Dette spørsmålet er rimeleg å stille seg når ein ser korleis kommunane ...

Search BORA

Browse

My Account