Now showing items 1-2 of 2

  • Med én fot innenfor: hvordan norske interesseaktører jobber i Brussel 

    Holte, Magnus Aamo (The University of Bergen, 2011-05-31)
    Denne masteroppgaven er et hypotesegenererende casestudium, foretatt innenfor et hovedsaklig uutforsket område. Oppgavens hovedmål er å forklare hvorfor interesseaktører i EU-systemet velger ulike lobbystrategier når de ...
  • Norske kommunar og EU. Forventingar til medlemsskap i europakontor 

    Bolstad, Lasse (The University of Bergen, 2008-06-02)
    Har norske kommunar intensjonar om å påverke politikkutforminga i EU, eller har dei heilt andre forventingar til bruk av europakontora som verktøy? Dette spørsmålet er rimeleg å stille seg når ein ser korleis kommunane ...