BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Maskulinitet"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "Maskulinitet"

Sort by: Order: Results:

  • Hammerseth, Jan Arve Kittang (Master thesis, The University of Bergen, 2009-05-15)
    Emne og problemstilling I masteroppgaven "Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn" ser jeg nærmere på kjønnsforskjeller i skolen, der fokus ligger på å belyse hvordan og hvorfor gutter skårer dårligere enn ...
  • Henriksen, Trygve Gunnar Bjelland (Master thesis, The University of Bergen, 2010-06-01)
    SAMMENDRAG Temaet i denne masteroppgava er omskjæring / kjønnslemlestelse blant somaliske kvinner. Dette koples til somalisk maskulinitet for å finne mulige sammenhenger mellom maskulinitetsoppfattelse og feminin estetikk. ...

Search BORA

Browse

My Account