Now showing items 1-1 of 1

  • Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk 

    Ulvestad, Roar (The University of Bergen, 2014-05-08)
    Tema for denne oppgaven er metafor og metaforforståelse. Med introduksjonen og utviklingen av kognitiv metaforteori (KMT) og de ulike tilnærmingene innenfor denne nye forskningstradisjonen har metaforforskningen gjennomgått ...