Now showing items 1-11 of 11

 • Aspects of the Digital Library 

  Garnes, Kari; Landøy, Ane; Repanovici, Angela; Bagge, Bjørn-Arvid; Åsmul, Anne B.; Kongshavn, Halvor; Sivertssen, Svenn; Tonning, Anne Sissel V.; Torras, Maria-Carme; Skagen, Therese; Bakka, Pål Hermod; Jones, Richard; Kyrkjebø, Rune; Greve, Solveig; Mikki, Susanne; Stangeland, Elin (Alvheim & Eide, 2006)
 • Comparing Google Scholar and ISI Web of Science for Earth Sciences 

  Mikki, Susanne (Springer Verlag, 2010)
  In order to measure the degree to which Google Scholar can compete with bibliographical databases, search results from this database is compared with Thomson’s ISI WoS (Institute for Scientific Information, Web of Science). ...
 • E-books and their future in academic libraries 

  Mikki, Susanne; Stangeland, Elin (Alvheim & Eide, 2006)
 • Ebooks at Bergen University Library? 

  Landøy, Ane; Mikki, Susanne; Skagen, Therese; Stangeland, Elin (Svensk förening för informationsspecialister, 2004)
  The ongoing quality reform in academia in Norway leads to changing user needs for Bergen University Library. This article discusses advantages and disadvantages of ebooks in an academic institution like the University of ...
 • Enabling the student to write a good thesis : combining information retrieval with the writing process 

  Kavli, Solveig M. L.; Mikki, Susanne (Swedish association for information specialists, 2006)
  Working from the information retrieval model of Carol Kuhlthau (2004), and the pedagogical approach to writing of Bean (1996) and Dysthe (1999), we put their theories into practice. Through the project ”Digital literacy ...
 • Felles forskningsarena 2014. Vitenskapelig publisering i perioden 2010-2013 ved Haukeland universitetssykehus og Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 

  Thorstensen, Reidar; Johannessen, Sabrina; Økland, Bernt Olav; Aksnes, Dag W.; Asserson, Anne; Mikki, Susanne (Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen, 2014)
 • Pedagogical considerations in developing an online tutorial in information literacy 

  Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Kavli, Solveig M. L.; Mikki, Susanne; Hafstad, Sissel; Hunskår, Irene (Communications in Information Literacy, 2008)
  The article discusses the pedagogical background on which the design of the online tutorial Søk & Skriv ('Search and Write') is based. The tutorial Søk & Skriv is specially designed for distance learning students, but ...
 • Statistikk og indikatorer 2013 

  Aksnes, Dag W.; Mikki, Susanne (Universitetsbiblioteket i Bergen, 2013-12-19)
  Publiserings- og siteringsdata er mye benyttet som resultatindikatorer på forskning. Grunnlaget for bruk av slike såkalte ”bibliometriske indikatorer” er at ny kunnskap – som er det prinsipielle mål med all grunnforskning ...
 • Statistikk og indikatorer 2014 

  Aksnes, Dag W.; Mikki, Susanne (Universitetsbiblioteket i Bergen, 2014)
  Denne rapporten gir en analyse av den vitenskapelige publiseringen ved Universitetet i Bergen for perioden 2005-2013. Rapporten er ment å være et hjelpeverktøy for fakultetene og instituttene i arbeidet med rapportering ...
 • Søk & Skriv for kursholdere : bibliotekundervisning i høyere utdanning 

  Hafstad, Sissel; Hunskår, Irene; Kavli, Solveig M. L.; Mikki, Susanne; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme (Prosjektgruppen for Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving., 2007-03)
 • Søk & Skriv i et brukerperspektiv: Rapport fra spørreundersøkelsen høsten 2010 

  Forrás, Peter; Kavli, Solveig M. L.; Austrheim, Gunhild; Mikki, Susanne; Elvebakk, Elen (2011-06-03)
  Søk & Skriv er et nettbasert verktøy som skal være til hjelp for universitets- og høgskolestudenter i forbindelse med informasjonssøking, kildehåndtering og oppgaveskriving. Søk & Skriv tar for seg litteratursøk, skriving ...