Now showing items 1-1 of 1

  • Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 : en "infotrygd" basert studie 

    Gogstad, Anders; Moltu, E.; Mæland, John Gunnar; Tveit, Johs.; Øyen, Else (Sosialdepartementet, 1982)
    Prosjektet "Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 - en "Infotrygd"-basert studie" er utført ved Universitetet i Bergen og Bergen Trygdekasse under ledelse av A.Chr. Gogstad, Else Øyen og Johs. Tveit. Man har kartlagt medisinske ...
    Report