Now showing items 1-15 of 15

 • Alminnelige helseplager i legevakt 

  Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)
  Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten ...
  Research report
 • Attending work or not when sick – what makes the decision? A qualitative study among car mechanics 

  Morken, Tone; Haukenes, Inger; Magnussen, Liv Heide (BioMed Central, 2012-09-21)
  Background: High prevalence of sickness absence in countries with generous welfare schemes has generated debates on mechanisms that may influence workers’ decisions about calling in sick for work. Little is known about the ...
  Peer reviewedJournal article
 • Er det farlig å jobbe i legevakt? 

  Joa, Torill Skibeli; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  Bakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke ...
  Research report
 • Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid 

  Sandvik, Hogne; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2010-02)
  Report
 • Henvendelser til Livskrisehjelpen i Bergen 2006 

  Try, Eva; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2008-10)
  Bakgrunn: Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er et lavterskeltilbud for personer som har opplevd psykososiale kriser. Hensikten med denne studien var å kartlegge henvendelsene til Livskrisehjelpen, henvendelsesårsaker ...
  Research report
 • How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study 

  Johansen, Ingrid Hjulstad; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (BioMed Central, 2012-04-20)
  Background: Low-threshold and out-of-hours services play an important role in the emergency care for people with mental illness. In Norway casualty clinic doctors are responsible for a substantial share of acute referrals ...
  Journal article
 • Interaction between supervisor and student - study of a meeting 

  Morken, Tone (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2005)
  This study was done as a part of a course in “Forskerveiledning på Master og PhD nivå”. The relationship between a supervisor and the student has been claimed as the variable that is most important for the research process ...
  Working paper
 • Kjennskap til og bruk av legevakt- og nødnummer - en befolkningsundersøkelse 

  Morken, Tone; Øen, Terje Olav; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012)
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007 

  Morken, Tone; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Zakariassen, Erik (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2008-01)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 

  Morken, Tone; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2009-12)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012 

  Morken, Tone; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-09)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014 

  Morken, Tone; Midtbø, Vivian; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-08)
  Research report
 • Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget 

  Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid Hjulstad; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-12-09)
  Research report
 • Physical activity is associated with a low prevalence of musculoskeletal disorders in the Royal Norwegian Navy: a cross sectional study 

  Morken, Tone; Magerøy, Nils; Moen, Bente E. (BioMed Central, 2007-07-02)
  Background: Despite considerable knowledge about musculoskeletal disorders (MSD) and physical, psychosocial and individual risk factors there is limited knowledge about physical activity as a factor in preventing MSD. ...
  Journal articlePeer reviewed
 • Safety measures to prevent workplace violence in emergency primary care centres - a cross-sectional study 

  Morken, Tone; Johansen, Ingrid Hjulstad (BioMed Central, 2013-10-03)
  Background: Employees in emergency primary care centres (EPCC) have raised personal safety as an issue. Despite a high risk of experiencing workplace violence at EPCCs in Norway, knowledge regarding applied preventive measures ...
  Peer reviewedJournal article