Now showing items 1-1 of 1

  • Eksportbedrifter og lønn 

    Netteland, Håvard (The University of Bergen, 2012-06-14)
    Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn ...