Now showing items 1-2 of 2

  • Akkusative subjekt og antikausativitet i norrønt 

    Sandal, Catrine (The University of Bergen, 2011-05-11)
    Antikausativitet kan markeres på flere måter i norrønt. En av disse er å markere subjektet med et ikke-nominativt kasus, i dette tilfellet akkusativ. I denne undersøkelsen argumenterer jeg for at akkusative subjekt bør ses ...
  • Oversettelse fra norrønt til latvisk: Basert på oversettelse av Hrafnkels saga Freysgoða 

    Berzina, Inga (The University of Bergen, 2009-08-28)
    The present master thesis Oversettelsesproblemer fra norrønt til latvisk (Translations problems involved from Old Norse to Latvian) is based on the translation of the Icelandic saga Hrafnkels saga Freysgoða into Latvian. ...