Now showing items 1-1 of 1

  • Analyse av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5 

    Omdal, Randi Marie (The University of Bergen, 2009-05-29)
    Denne oppgaven presenterer en analyse som redegjør for om man burde ha en generell konsolideringsbestemmelse for både tilbudsplikt og flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5. I besvarelsen drøftes de generelle ...
    Master thesis