Now showing items 1-1 of 1

  • Lærerrollen i mappevurdering. Fra mappebarn til mappevurdering 

    Opsum, Aud Wencke Dybesland (The University of Bergen, 2002)
    Oppgaven setter fokus på lærerrollen i mappevurdering slik jeg møtte den i noen klasserom på en skole som innførte dette arbeids- og vurderingsredskapet på hele skolen høsten 1997. Jeg har i studien hatt et særlig fokus ...
    Master thesis