Now showing items 1-2 of 2

  • Et feminisert norskfag? 

    Hammerseth, Jan Arve Kittang (The University of Bergen, 2009-05-15)
    Emne og problemstilling I masteroppgaven "Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn" ser jeg nærmere på kjønnsforskjeller i skolen, der fokus ligger på å belyse hvordan og hvorfor gutter skårer dårligere enn ...
  • Førebygging og handtering av homofobisk erting i ungdomsskolen: Revidert rapport med utprøving og forslag til tiltak 

    Slåtten, Hilde; Anderssen, Norman; Holsen, Ingrid (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2008)
    Homofobisk erting er ei særskilt form for erting der ungdom brukar ord og uttrykk om homoseksualitet for å kritisere, rakke ned på eller for å uttrykke noko som er teit, dumt, sprøtt, dårleg eller ukult. Sjølv om erting ...