Now showing items 1-1 of 1

  • Den abnormale kroppen - Kropp og funksjonshemming: freaks i teater og film 

    Skuseth, Karoline Bergsagel (The University of Bergen, 2011-05-16)
    Oppgaven tar utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva skjer med den abnormale kroppen når den fremstilles i en scenisk og performativ kontekst? Ved å ta i bruk en historiografisk metode med et kulturhistorisk og etisk ...