Now showing items 1-1 of 1

  • Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner. 

    Stavnes, Christine Løvaas (The University of Bergen, 2008)
    Denne masteroppgaven skal kartlegge om det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner i Norge. Til den empiriske analysen i oppgaven vil jeg bruke statistikkverktøyet Stata. Datasettet som blir brukt ...
    Master thesis