Now showing items 1-3 of 3

 • Hjem til småbyen: En studie av sted, identitet og tilknytning 

  Siem, Sigurd (The University of Bergen, 2009-05-15)
  Oppgaven tar utgangspunkt i følgende tematikk: Hvilken plass har oppvekststeder i menneskers konstruksjon av egen biografi i dagens samfunn? Den teoretiske posisjoneringen tar her utgangspunkt i om hvor vidt spesifikke ...
  Master thesis
 • Regioner og film - Vestlandet og Varg Veum 

  Berg, Lill Helen (The University of Bergen, 2010-05-18)
  Masteroppgaven Regioner og Film - Vestlandet og Varg Veum, tar for seg temaet film i norske regioner. De seks første Varg Veum-filmene som ble spilt inn på Vestlandet i 2006 og 2007 er case-studiet i oppgaven. Forholdet ...
  Master thesis
 • Sted og kompleksitet:et komparativt kulturvitenskaplig studium av to gater i Berlin og Oslo. 

  Kohne, Sara (The University of Bergen, 2011-02-01)
  Oppgaven handler om to steder i endring og hvordan menneskene på disse steder opplever og tilknytter seg til disse. For undesøkelsen ble det valgt to gater i Berlin og Oslo, som underligger en transformasjonsprosess ...
  Master thesis