Now showing items 1-1 of 1

  • Likviditetskrisen i bankene høsten 2008 

    Sundvall, Nora Kirsten (The University of Bergen, 2012-06-14)
    Denne oppgaven tar for seg likviditetskrisen i bankene høsten 2008. Etter konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert, og banker i de ...