Now showing items 1-2 of 2

  • Meining og livsverd: Meaning and life-world 

    Myklebust, Alexander (The University of Bergen, 2012-05-15)
    Fenomenologi og strukturalisme er to innflytelsesrike intellektuelle tradisjonar, som oppstod og vart utvikla i løpet av det forrige århundret. Dei vart «grunnlagde» av Edmund Husserl og Ferdinand de Saussure respektivt, ...
  • Tid som handelskostnad: En økonometrisk tilnærming 

    Hanson, Hans-Petter (The University of Bergen, 2007)
    Time does not mean that much to me, it might be one o'clock or it might be three" Mick Jagger. Med utgangspunkt i dette sitatet tar denne oppgaven for seg en økonometrisk analyse av hvordan ulike mål på tid som kostnad ...