Now showing items 1-1 of 1

  • Det svensk-norske elsertifikatmarkedet: Hva blir konsekvensene? 

    Ueland, Ingrid (The University of Bergen, 2012-05-31)
    I denne oppgaven skal følgende problemstilling besvares: Hvordan vil en introduksjon av elsertifikater i Norge slå ut i engrospris, sluttbrukerpris og ny fornybar kraftproduksjon i et felles marked med Sverige? Flere ...