Now showing items 1-2 of 2

  • Førtidspensjon og innvandrere 

    Vignes, Bo (The University of Bergen, 2011-08-25)
    Temaet for denne masteroppgaven er førtidspensjonering i form av uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) blant førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge. Ved bruk av Forløpsdatabasen trygd studeres tre ...
  • Velferdsstaten som kulturinstitusjon 

    Øyen, Else (Pax Forlag A/S, 1995)