BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "dekomponering"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "dekomponering"

Sort by: Order: Results:

  • Berg, Kjetil Hove (Master thesis, The University of Bergen, 2014-06-01)
    Denne avhandlingen analyserer utviklingen til total faktorproduktivitet (TFP) og om utviklingen i TFP har påvirkning på bedriftsoverlevelse. Utvalget består av fem norske industrier i tidsperioden 1996 til 2010, en periode ...
  • Nodeland, Kenneth (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
    Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...

Search BORA

Browse

My Account