BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "islam"

Bergen Open Research Archive

Browsing by Subject "islam"

Sort by: Order: Results:

  • Elmar, Christina Kottum (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-14)
    Denne masteroppgaven omhandler muslimske flyktningers beretninger om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Den er basert på kvalitative intervjuer med sju muslimske flyktninger på Vestlandet. Avhandlingen ...
  • Kvernenes, Vegard (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-14)
    Denne oppgåva utforskar feiringa av profeten muhammads fødselsdag, mawlid an-nabi. Første del tar for seg det ein kjenner til av historien til denne feiringa. Andre del består av data sammla inn i feltarbeid i Manchester ...
  • Melkevik, Christoffer (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-14)
    This master thesis deals with the use of history among counter jihadists. Specifically the use of history in the construction of; a self-image, an image of the enemy, and in construction of a continuity in the alleged ...

Search BORA

Browse

My Account