Now showing items 1-3 of 3

 • Behovsmedisinering i sykehjem - forskrivning, bruk og dokumentasjon av effekt 

  Rønningen, Stine Wang (The University of Bergen, 2011-05-20)
  Fokus på legemiddelbehandling i sykehjem har økt i senere tid. Det har imidlertid i mindre grad vært sett på hva som forskrives og gis til pasientene ved behov. Avgjørelser rundt bruk og håndtering av behovslegemidler ...
 • Legemiddelbrukeres holdninger til betaling av legemidler på blå resept 

  Vigrestad, Hallvard (The University of Bergen, 2011-05-20)
  Norge har et velfungerende velferdssystem og de fleste helsetjenestene er offentlig finansiert. Hensikten med dette systemet er å sikre befolkningen lik tilgang til helsetjenester uavhengig av betalingsevne, og dermed ...
 • Opptak av legemiddelanamnese ved innleggelse på sykehus 

  Brøndbo, Inga Aftret (The University of Bergen, 2011-05-20)
  Uheldige hendelser som følge av feil legemiddelbruk forårsaker årlig et betydelig antall dødsfall, invalidiserende skader og ekstra liggedøgn i sykehus. Halvparten av hendelsene kan forebygges. En stor andel feil skjer ved ...