Now showing items 1-1 of 1

  • Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning i utlendingsloven § 70. 

    Sundsdal, Anders Seland (The University of Bergen, 2012-05-31)
    Temaet for fremstillingen er forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning av utlendinger, og de grenser norsk lov og internasjonale konvensjonsforpliktelser setter for statens adgang til å fatte slike vedtak når vilkårene ...