BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Husabø, Eilert (Master thesis, The University of Bergen, 2009-08-31)
  Denne oppgåva analyserer følgene av pensjonsreformen i ein overlappande generasjonsmodell, med eitt representativt individ i kvar kohort. Økonomien er delt inn i ein hushaldssektor, ein produksjonssektor og offentleg sektor. ...
 • Netteland, Håvard (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn ...
 • Langeland, Asgeir (Master thesis, The University of Bergen, 2011-05-31)
  Denne oppgåva skal med utgangspunkt i "Portfolio managment without probability or statistics" (Flåm 2008) testa ut ein evolusjonær porteføljestrategi empirisk. Kan ein matematisk formel som ikkje blir oppdatert på bakgrunn ...
 • Gundersen, Anders Sunnås (Master thesis, The University of Bergen, 2009-12-01)
  In this thesis I assess the problems and solutions microfinance institutions face when entering a rural credit market characterized by information asymmetry and low degree of enforcement possibilities. Bangladesh and the ...
 • Abrahamsen, Signe Aase (Master thesis, The University of Bergen, 2013-08-22)
  Formålet med denne masteroppgaven har vært å evaluere ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ordningen ble innført i 2004 som et kortsiktig alternativ til varig uførepensjon, men avskaffet og avløst av arbeidsavklaringspenger ...
 • Knutsen, Eigil (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-03)
  I denne oppgaven vil følgende problemstilling belyses: Hvorfor skal myndighetene sørge for mer energieffektivisering, og hvordan vil hvite sertifikater påvirke energimiksen? Energisparing og energieffektivisering har ...
 • Friisk, Halvor Andreas Strand (Master thesis, The University of Bergen, 2009-06-02)
  I denne oppgaven utforskes effekten av lønnsrigiditeter på fordelinger av lønnsendringer i Norge. Det er gjort mange studier av lønnsrigiditeter for et bredt utvalg av land som konkluderer med at lønnsrigiditeter utgjør ...
 • Andersen, Kurt Aksel (Master thesis, The University of Bergen, 2011-09-01)
  Denne masteroppgaven tar for seg Norge og de utfordringer vi står ovenfor de kommende årene i forhold til den ventede eldrebølgen. Vi ønsker å finne svar på hvordan Norge på lang sikt vil kunne betjene underskuddene i ...
 • Winje, Hanna (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-02)
  Stress i banksektoren defineres som en forstyrrelse i bankenes normale virksomhet. Det vil for beslutningstakere være nyttig å ha et helhetlig inntrykk av hvor høyt stressnivået i de norske bankene er i en historisk kontekst. ...
 • Tvedt, Agnes Lea (Master thesis, The University of Bergen, 2010-12)
  Background: Over the last years the national health authorities have strongly recommended the health services to be a complete chain of treatment services, as well as recommending the health services to give the patients ...
 • Gaasland, Ivar (Doctoral thesis, The University of Bergen, 2010-09-22)
  Paper I: Efficiency losses in milk marketing boards – the importance of exports.Co-authored with Rolf Jens Brunstad and Erling Vårdal. Published in Nordic Journal of Political Economy: A milk marketing board (MMB) is a ...
 • Bårdsgjerde, Torkil (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  This thesis will estimate fundamental equilibrium exchange rates (FEERs) for a set of currencies during the last decade, using a five-country framework. The aim is to see if the results from FEER estimation can explain ...
 • Vastveit, Lene Kristin (Master thesis, The Universit of Bergen, 2013-11-30)
  This thesis examines two cases of Export Processing Zone (EPZ) programmes in sub-Saharan Africa (SSA), specifically in Kenya and Lesotho. Using data from the respective countries' EPZ programme authorities, central ...
 • Hansen, Frank (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-20)
  Vi benytter data fra et kundesenter i et norsk forsikringsselskap til å analysere hvorvidt de ansatte tar hensyn til effekten deres atferd har på medarbeiderne under gruppebaserte insentivordninger. Datasettet er et panel ...
 • Løvvik, Nicolai (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-15)
  Formålet med denne empiriske oppgaven er å analysere effekten av arbeids- og velferdsreformen for et utvalg førstegenerasjonsinnvandrere i Norge. Problemstillingen bygger på et kontinuerlig behov for evaluering av ...
 • Johnsen, Ola Roth (Master thesis, The University of Bergen, 2009-09-01)
  Denne oppgaven utforsker numerisk hvilken virking kvotehandel har på utslipp av karbon når aktørene styres av sin egeninteresse. Det er velkjent at kvotehandel gjør at kostnadene til utslippsreduksjon på marginen blir lik ...
 • Nilsen, Trond Hartvedt (Master thesis, The University of Bergen, 2003)
 • Aarseth, Ragnhild Brevig (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  Gjennom denne empiriske analysen gjør jeg rede for forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrerbefolkningen i Norge, og sammenligner disse forskjellene med utdanningsnivå hos de uten innvandrerbakgrunn. Det blir også ...
 • Gjesdal, Sturla; Bratberg, Espen; Mæland, John Gunnar (Peer reviewed; Journal article, BioMed Central, 2011-02-07)
  Background Gender differences in the prevalence and occupational consequences of musculoskeletal disorders (MSDs) are consistently found in epidemiological studies. The study investigated whether gender differences also ...
 • Syversen, Eirik (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  Oppgaven tar for seg genereringen av generasjonsregnskap og benytter metoden på de helserelaterte trygdeytelsene. Gitt data og antakelser benyttet i oppgaven finner jeg at staten fører en langsiktig balanser finanspolitikk ...

Search BORA


Browse

My Account