BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Research centres and projects

Bergen Open Research Archive

Research centres and projects

Recent Submissions

 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Eriksen, Hege Randi; Indahl, Aage; Ihlebæk, Camilla; Hetland, Jørn; Harris, Anette (Journal article, Springer, 2014-06)
  Background The associations between socioeconomic status (SES), physical and psychosocial workload and health are well documented. According to The Cognitive Activation Theory of Stress (CATS), learned response outcome ...
 • Aksnes, Arne; Mikaelsen, Per Magne; Valdersnes, Grethe; Zachariassen, Signe M.; Øen, Terje Olav (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2014-12-31)
 • Berven, Nina; Johansen, Ingrid Hjulstad; Brekke, Ole Andreas (Research report, Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2014-06)
  Uni Research Rokkansenteret har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk ). Evalueringen skulle for det første gi en ...
 • Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas (Research report, Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2014-08)
  På oppdrag fra Nordisk Kulturfond har Uni Rokkansenteret foretatt en omverdensanalyse og evaluering av fondets virksomhet i perioden 2008–2012 med et blikk inn i den fortsatte utvikling 2013–2014. Fondet er en av tre ...