Now showing items 1-1 of 1

  • Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 

    Aasmoe, Nanfrid; Andersen, Cathrine Møller; Hunskår, Steinar; Hansen, Elisabeth Holm (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2001-10)
    Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved Porsgrunn legevakt om fastlegeordningen og pasienttilstrømming til legevakten i 2006. Formålet med studien var å undersøke om det var pasienter tilhørende legesentra ...
    Research report