Now showing items 1-1 of 1

  • Med én fot innenfor: hvordan norske interesseaktører jobber i Brussel 

    Holte, Magnus Aamo (The University of Bergen, 2011-05-31)
    Denne masteroppgaven er et hypotesegenererende casestudium, foretatt innenfor et hovedsaklig uutforsket område. Oppgavens hovedmål er å forklare hvorfor interesseaktører i EU-systemet velger ulike lobbystrategier når de ...
    Master thesis