BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Pedagogisk utviklingsarbeid ved Hemilsenteret;studenter og faglæreres erfaringer med Problembasert læring våren 2004

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Fosse, Elisabeth eng
dc.contributor.author Holsen, Ingrid eng
dc.date.accessioned 2006-02-15T18:46:50Z
dc.date.available 2006-02-15T18:46:50Z
dc.date.issued 2006 eng
dc.identifier.issn 0805-2557 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1084
dc.description.abstract Elisabeth Fosse og Ingrid Holsen beskriver hva problembasert læring (PBL) er og hvordan denne pedagogikken er tatt i bruk i to masterprogrammer ved HEMIL senteret. De har foretatt forskningsintervjuer med studenter og lærere som har deltatt i de PBL-baserte studiene, og de rapporterer utførlig fra disse to undersøkelsene. Deres rapport er spesielt interessant for fag som ønsker å se nærmere på PBL som læringsform. no
dc.format.extent 103523 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen no
dc.relation.ispartofseries UPED-skrift nr. 1/2006 no
dc.subject Universitetspedagogikk nob
dc.title Pedagogisk utviklingsarbeid ved Hemilsenteret;studenter og faglæreres erfaringer med Problembasert læring våren 2004 no
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260 nob
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account