Now showing items 1-372 of 372

  Subject
  ADHD [1]
  AFP [1]
  aleneforeldre [1]
  Anerkjennelse [1]
  Ansvarsreformen [1]
  Antagonisme [1]
  Anti-korrupsjon [1]
  Arbeid [5]
  Arbeider [1]
  Arbeiderklasse [1]
  Arbeidsliv [2]
  arbeidsmarkedstilknytning [1]
  Arbeidsorienteringer [1]
  Arbeidsprosesser [1]
  arbeidssituasjon [1]
  Arbeidssosiologi [1]
  arbeidssosiologi [2]
  Arbeidsteilung [1]
  Avtalefestet pensjon (AFP) [1]
  Barnehage [1]
  Bauman [1]
  Behandling [1]
  Beredskapshjem [1]
  Board-level representation [1]
  Bofellesskap [1]
  Boltanski, Thevenot [1]
  Bryllup [1]
  Bureaucracy [1]
  bussjåføryrket [1]
  Cambridge [1]
  casestudie [1]
  CEO [1]
  Corporate collecting [1]
  Det sivile samfunn [1]
  Development [1]
  Deviance [1]
  dobbeltarbeid [1]
  Domestisering [1]
  E-post [1]
  Eksperter [1]
  Ekteskap [1]
  Elite [1]
  Embeddedness [1]
  Emotions [1]
  endringsimplementering [1]
  endringsvillige [1]
  Energi [1]
  Entreprenørskap [1]
  environmentalism [1]
  Ethic of Care [1]
  Ethics [1]
  Etnisitet [1]
  etnisitet [1]
  etnisk tillhörighet [1]
  Executive pay [1]
  Fagopplæring [1]
  fagopplæring [1]
  familie [1]
  Familieliv [1]
  Familievennlig [1]
  Family immigration [1]
  fattigdom [1]
  fattighus [1]
  felt [1]
  Feminisme [1]
  Finansialisering [1]
  Fjerde sektor [1]
  Fjernarbeid [1]
  Fleksibilitet [2]
  Forankring [1]
  Fordelingspolitikk [1]
  Forlovelse [1]
  fosterhjem [1]
  föreställd likhet [1]
  Frafall [1]
  framandgjering [1]
  Framing [1]
  Fritid [1]
  Frivillig arbeid [2]
  Frivillige organisasjoner [2]
  Førtidspensjonering [1]
  Gender [1]
  gender mainstreaming [1]
  Governmentality [1]
  Granovetter [1]
  gränsdragningar [1]
  Grådighet [1]
  Greed [1]
  Grensedragning [1]
  Grensesetting [1]
  Habitus [1]
  Hegemoni [1]
  Hero trope [1]
  Holdninger [1]
  Honneth [1]
  Hospital [1]
  Hverdagsliv [1]
  hverdagsliv [1]
  HVPU [1]
  Hydro [1]
  høyreradikalisme [1]
  Idealer [1]
  Identitet [3]
  Immigration administration [1]
  Individualisering [1]
  Individualitet [1]
  Industrikapitalisme [1]
  Industriselskap [1]
  innovasjon [1]
  Innvandrere [1]
  innvandrere [1]
  Innvandring [1]
  Institusjonalisering [1]
  institusjonalisering [1]
  Institusjoner [1]
  Interaksjon [1]
  interest organizations [1]
  internasjonale operasjoner [1]
  Internasjonalt [1]
  Internet [1]
  Intervju [1]
  irregulære [1]
  Islam [1]
  Islamkritikk [1]
  Jobbautonomi [1]
  Journalistikk [1]
  Justification [1]
  kapital [1]
  Kapitalisme [1]
  Karriere [1]
  Khayelitsha [1]
  Kirkens Bymisjon [1]
  Kjønn [4]
  kjønn [2]
  Klasse [2]
  Klima [1]
  kollektivtrafikk [1]
  Kommunal finansforvaltning [1]
  Kommunikasjonsteknologi [1]
  Komparasjon [1]
  komparativ [1]
  konfliktmegling [1]
  konfliktrådet [1]
  Konserndirektør [1]
  kontroll [1]
  Korrupsjon [1]
  krigskapital [1]
  Kritikk [1]
  Kultur [2]
  Kulturkontakt [1]
  Kunstpolitikk [1]
  Kunstsamling [1]
  Kvalitativt [1]
  Kvinnedominert [1]
  Kvinnelig kjønnslemlestelse [1]
  Kvinnelig omskjæring [1]
  kvinner [2]
  labor unions [1]
  Ledelse [1]
  Leder [1]
  Lederavlønning [1]
  Lederlønn [1]
  Legitimacy [1]
  Legitimation [1]
  Legitimering [1]
  legitimering [1]
  Legitimitet [1]
  Likestilling [1]
  Luhmann [1]
  Lærerutdanning [1]
  Læreryrket [1]
  lærling [1]
  Lønn [1]
  Lønnet arbeid [1]
  Makronivå [1]
  Makt [2]
  maktforhold [1]
  Management compensation [1]
  Maskulinitet [1]
  Matematikk [1]
  Mauss [1]
  Mcdonaldization [1]
  Media [1]
  Medicalisation [1]
  Medieoffentlighet [1]
  mellomledd [1]
  Merger [1]
  Middelklasse [1]
  migranter [1]
  Migration [1]
  Mikronivå [1]
  Miljø [1]
  Minoritetsbakgrunn [1]
  miskreditert [1]
  Mobil [1]
  Mobilisering [1]
  Mobiltelefon [1]
  Molde [1]
  moral [1]
  Mother-blame [1]
  Motivasjon [1]
  Muslim [1]
  Narratives [1]
  NAV [1]
  Navneskikker [1]
  Nedadgående sosial mobilitet [1]
  network technology [1]
  Nonprofit organizations [1]
  Norge [3]
  normalitet, [1]
  Normer [1]
  norsk fagopplæring [1]
  norskhet [1]
  Norway [2]
  Næringsliv [1]
  nøytralitet [1]
  Offentlig lærerutdanning [1]
  Omsorg [1]
  omsorgsarbeider [1]
  Omsorgsrasjonalitet [1]
  Oppfølging [1]
  Opsjoner [1]
  Opsjonsprogram [1]
  Opsjonsutbetaling [1]
  Orders of worth [1]
  organisasjonssosiologi [1]
  Organizational change [1]
  outsider/outcast [1]
  Oxford [1]
  Panel data [1]
  Parforhold [1]
  Påvirkning [1]
  PC [1]
  PDA [1]
  Pedagogikk [1]
  Pensjon [1]
  Personalordninger [1]
  Petroleum production [1]
  poverty [1]
  Praksis [1]
  praksis [1]
  Prestasjonsbasert avlønning [1]
  Problemstillinger [1]
  Produksjonskonsepter [1]
  Profesjonsutdanning [1]
  Prosess [1]
  Prosessindustri [1]
  Psykisk helse [1]
  Psykisk utviklingshemming [1]
  Psykisk utviklingshemning [1]
  Rationality [1]
  Reform 94 [2]
  Reinås [1]
  Reiten [1]
  Relasjoner [1]
  relasjoner [2]
  Religionskontakt [1]
  Rettspsykiatri [1]
  Risikoteori [1]
  Risk assessments [1]
  robin hood huset [1]
  role-making [1]
  rusavhengighet [1]
  Rusmiljø [1]
  rutine [1]
  Salg [1]
  salience hierarchy [1]
  Samfunnsansvar [1]
  Schuman [1]
  Science for policy [1]
  Service [1]
  Serviceklasse [1]
  SIAN [1]
  Sickness absence [1]
  Sikkerhet [1]
  sivilsamfunnet [1]
  Skole [1]
  Smarttelefon [1]
  Social network sites [3]
  social status [1]
  Sociology [1]
  Somalia [1]
  Sosial bevegelse [1]
  Sosial reproduksjon [1]
  Sosial ulikhet [1]
  Sosiale medier [1]
  sosiale risikostrukturer [1]
  Sosiale tjenester [1]
  sosiale ulikheter [1]
  Sosialtjenesteloven [1]
  Sosiologi [2]
  sosioøkonomiske endringer [1]
  South Africa [1]
  Spesialundervisning [1]
  Sted [1]
  Steinerskolen [1]
  Stigmatisering [1]
  Storbritannia [1]
  straffegjennomføring [1]
  strafferettslig tilregnlighet [1]
  structuration [1]
  Struktur [1]
  Støttekontakt [1]
  Støttekontaktordningen [1]
  subkultur [1]
  Sustainability [1]
  svenska immigranter [1]
  Sverige [1]
  Sweden [1]
  Sykefravær [1]
  sykefravær [1]
  symbolsk makt [1]
  Symbolske grenser [1]
  Systemteori [1]
  Teach First [1]
  Technology adoption barriers [1]
  Teknologi [1]
  Terra [1]
  tilbakeføringsprosess [1]
  Tilgjengelig [1]
  Tilgjengelighet [1]
  tilhøyrsel [1]
  Tilknytning [1]
  Tillit [1]
  Tilpasset opplæring [1]
  Tjenestebruker [1]
  Tjenestemottaker [1]
  Top executives [1]
  Toppledelse [1]
  Toppleder [1]
  Tradisjon [1]
  Transnasjonalisme [1]
  Treningskontakt [1]
  Treningskontaktordningen [1]
  Trepartsrelasjon [1]
  trivsel [1]
  Uførepensjon [1]
  Uførepensjonering [1]
  Ulrich Beck Nikolas Rose [1]
  Uncertainty [1]
  unge voksne [1]
  utanförskap [1]
  Utdanning [2]
  Utdanningssosiologi [1]
  Utdanningsvalg [1]
  Utfordringer [1]
  Utlandet [1]
  utvikling i norsk fagopplæring [1]
  Utviklingsarbeid [1]
  velferd [1]
  Velferdsstaten [1]
  velferdsstaten [1]
  Velferdstjeneste [1]
  Verdiorden [1]
  veteraner [1]
  Videregående opplæring [1]
  Videreutdanning [1]
  visjoner [1]
  Voluntary associations [1]
  voluntary organizations [1]
  Voracity [1]
  web technologies [1]
  Websites [1]
  Welfare state [1]
  worker participation [1]
  works councils [1]
  Worst-case scenario [1]
  yrkesaktive kvinner [1]
  Yrkesfag [1]
  yrkesutdanning [1]
  Yrkesvalg [1]
  Økonomisk organiseringfellesskap [1]