Now showing items 1-1 of 1

  • Den nye journalistrollen: å arbeide i et felt av horisontale nettverk 

    Frøyland, Rolf (The University of Bergen, 2011-11-14)
    Oppgaven er en kvalitativ studie av journalistens virke i det journalistiske felt, som er i stadig endring. Idealtypisk sett kan vi si at journalistrollen har gått fra å kommunisere enveisbeskjeder med klare politisk ...
    Master thesis