BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

En gang ten-singer - alltid ten-singer? - En studie av organisasjonstilhørighet i frivillige organisasjoner

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rusnes, Ingrid eng
dc.date.accessioned 2006-02-17T13:03:14Z
dc.date.available 2006-02-17T13:03:14Z
dc.date.issued 2004 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1095
dc.description.abstract I denne undersøkelsen analyserer jeg prosesser som bidrar til frivilliges organisasjonstilhørighet. Undersøkelsen tar utgangspunkt i kvalitative intervjuer med 13 frivillige i prosjektgruppen Ten-Sing Norway, som er en del av ten-singbevegelsen i Kfuk-Kfum. Informantene er deltagere på et prosjekt som arbeider fulltid som frivillige i et år. Arbeidet består i å hjelpe til å etablere ten-sing-grupper og inspirere og drive lederutvikling i allerede eksisterende grupper i Norge og andre europeiske land. Jeg analyserer hvordan informantenes organisasjonstilhørighet drives frem av følgende sosiale prosesser: Rasjonell identifikasjon med organisasjonens ideologier; Sosialt nettverk, posisjon og mestringsopplevelser; Organisatorisk sosialisering og relasjoner til organisatoriske roller Undersøkelsen gir et bidrag til sosiologisk forståelse av fenomenet organisasjonstilhørighet og hvordan denne type bånd mellom individ og organisasjon oppstår. Den er relevant for både sosiologer og for medlemmer og ansatte i frivillige organisasjoner som ønsker å forstå organisasjonstilhørighet. Undersøkelsen vil også kunne bidra til ideer for hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til de aktives organisasjonstilhørighet og dermed legge til rette for tette bånd mellom medlemmer og organisasjon og for en bedre kontinuitet i organisasjonen. no
dc.format.extent 600647 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title En gang ten-singer - alltid ten-singer? - En studie av organisasjonstilhørighet i frivillige organisasjoner nob
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account