Now showing items 1-822 of 822

  Subject
  22. juli 2011 [1]
  Abolitionist [1]
  Achievement [1]
  actigraphy [1]
  Addiction [1]
  ADHD [1]
  Adolescence [2]
  Adolescent depression [1]
  Adolescent Development [1]
  Adolescent Psychology [1]
  Adolescent Psychopathology [2]
  Adolescent Psychotherapy [1]
  Adolescents [4]
  Adopsjon [1]
  Adults [1]
  Affect regulation [3]
  Affektinntoning [1]
  Affektopplevelse [1]
  Affektregulering [2]
  Aging [2]
  Akseptering [1]
  Aktelse [1]
  Aktive ingredienser [1]
  Alliance [1]
  Alliance ruptures and impasses [1]
  Alliansebrudd og låsninger [1]
  Allmenn faktor [1]
  Alvorlige atferdsvansker, [1]
  andre-regulering [1]
  Angst [2]
  Antipsykiatri [2]
  Antisosial atferd [1]
  Anxiety [5]
  Arbeidshukommelse [1]
  Arbeidsmiljøendringer [1]
  Arbeidsminne [1]
  Argentinian tango [1]
  Argentinsk tango [1]
  Art therapies [1]
  asylsøkere [1]
  Atferdsproblemer [1]
  atferdsproblemer [1]
  Attachment [1]
  Attachment disorganization [1]
  Attachment theory [1]
  Attempted Suicide [1]
  Attitudes [1]
  Attribusjon [1]
  Atypisk autisme [1]
  Audiovisual integration [1]
  Autonomi [3]
  Autonomy [2]
  Avhengighet [1]
  Barn [3]
  Barndom [1]
  Barnesentrert leketerapi [1]
  Barnevern [1]
  barnevern [1]
  Barnevernarbeider [1]
  barnevernstjenesten [1]
  Barneverntjenesten [1]
  barns utvikling [1]
  Baseline characteristics [1]
  Baseline symptoms [1]
  Bateman [1]
  Beck`s cognitive theory [1]
  Becks kognitive teori [1]
  Beck´s kognitive teori [1]
  Behandling [1]
  behandling [1]
  Behavior Problems [1]
  Behavior problems [1]
  Behovstilfredsstillelse [1]
  Bekymringsmelding [1]
  Bekymringsmelding til barnevernet [1]
  Bergen [1]
  Bifil [1]
  Biomarkører|Belastning [1]
  Bion [1]
  Blogging [1]
  Body [1]
  Body image [1]
  Bodynamic [1]
  Borderline [2]
  Borderline personality disorder [1]
  Borderline personlighetsforstyrrelse [1]
  Boredom [1]
  Born [1]
  Breast cancer [1]
  Brukermedvirkning [1]
  buddhisme [1]
  Buddhist psychology [1]
  Burnout [1]
  Bæring av spedbarn [1]
  CAPP [1]
  captains [1]
  Caregiver-infant-interplay, [1]
  CBT [2]
  CCPT [1]
  Child Abuse [1]
  Child Psychotherapy [1]
  Child psychotherapy [1]
  Child-Centered Play Therapy [1]
  Childhood [1]
  Childhood anxiety [1]
  Chronicity [1]
  Cigarette smoking [1]
  Circadian rhythms [1]
  Citizenship [1]
  Client perspective [1]
  Climate for conflict management [1]
  Cognitive Ability [1]
  Cognitive behavioural therapy [1]
  Cognitive decline [1]
  cognitive factors [1]
  cognitive inhibition [1]
  Cognitive Processes [1]
  Cognitive-behavioral intervention [1]
  Cognitive-behavioral therapy [1]
  Collaboration [1]
  Commodity [1]
  Common Mental Disorders [1]
  Communication [1]
  Computer [1]
  Constructive leadership behaviour [1]
  Continuity [1]
  Control-mastery theory [1]
  Coping [3]
  crew [1]
  Critical psychology [1]
  Crossmodal [1]
  Crystallized intelligence [1]
  CSA [1]
  Culture competence [1]
  Daily hassles [1]
  Dance movement therapy [1]
  Dataspill [1]
  DBT [1]
  deep learning [1]
  deep processing [1]
  Demographics [1]
  Den emosjonssentrerte jobbstressmodellen [1]
  den kommunale barneverntjenesten [1]
  Depresjon [6]
  depresjon [2]
  Depression [10]
  Development [2]
  Developmental processes [1]
  DHA [1]
  Diagnosebegrep [1]
  Diagnostiseringspraksis [1]
  Disability pension [1]
  Discontinuity [1]
  disorder [1]
  Disossiering [1]
  Dissociation [1]
  Dissosiasjon [1]
  diversity [1]
  diversity leadership [1]
  Diving [1]
  DO fra behandling [1]
  Domestic Violence [1]
  Downsizing [1]
  DPS [1]
  Dream content [1]
  Dreaming [1]
  Dual representation theory [1]
  dysfunction [1]
  eating disorders [1]
  Education [1]
  Eksekutive funksjoner [1]
  Eksplisitt hukommelse [1]
  Elderly [1]
  Eldre [2]
  EMDR [1]
  Emic/Etic [1]
  Emosjonell bevissthet [1]
  Emosjonelt ustabil [1]
  Emosjonsregulering [3]
  Emosjonstilstanden angst [1]
  Emotional Development [1]
  Emotional Regulation [2]
  Emotional Trauma [1]
  Employee selfratings [1]
  Empowerment [1]
  Endringsmekanismer [1]
  endringsmekanismer [1]
  Engagement [1]
  EPA [1]
  EPDS [1]
  Etikk [1]
  Etisk ledelsesskala [1]
  Etnisitet [1]
  Etniske minoritetsbarn [1]
  ettervirkninger [1]
  Evidence-based practice [1]
  Evolution [1]
  evolutionary psychology [1]
  evolutionary psychopathology [1]
  Ex-prostitutes [1]
  Exercise [2]
  Experience [1]
  Experience of outcome [1]
  Experiment [1]
  Explanatory Model [1]
  Exposure Therapy [1]
  eye-tracking [1]
  Familievold [3]
  familievold [1]
  FAS [1]
  Fathers [1]
  Fedme [1]
  fedme [1]
  fedre [1]
  Fellesfaktorer [1]
  Feminism [1]
  Fengsel [1]
  Fenomenologi [3]
  Flerkulturelt barnevernarbeid [1]
  Flow [1]
  Fluid intelligence [1]
  flyktninger [1]
  fMRI [2]
  Focus Group [1]
  Fokusgruppe [1]
  Fonagy [1]
  For tidlig født [1]
  Forebyggende tiltak [1]
  Foreldrerelasjon [1]
  Foreldrestøtte [1]
  forståelse av problem og behov [1]
  Forsvaret [2]
  Forventninger [1]
  forverring [1]
  Foster children [1]
  Fosterbarn [1]
  Fosterbarnsadopsjon [1]
  Friendship [1]
  Friluftliv [1]
  Fritidsaktiviteter [1]
  Fysisk aktivitet [3]
  fysisk aktivitet [1]
  fysisk inaktivitet [1]
  Fysisk kontakt [1]
  Galskap [1]
  Gastrointestinal complaints [1]
  Gastrointestinale symptom [1]
  gaze [1]
  Gender [1]
  Gender discrimination [1]
  Gender equality [1]
  Generational differences [1]
  Geriatric Patients [1]
  GHQ [1]
  Giardia [1]
  Girl-to-girl [1]
  Girls [2]
  Global social policy [1]
  Global Workspace Theory [1]
  Globalisering [1]
  Group processes [1]
  Gruppebehandling [1]
  Gruppeforskjeller [1]
  Gruppeprosesser [1]
  Gruppeterapi [1]
  Guided self-help [2]
  Guilt [1]
  HADS [2]
  Hardiness [1]
  Health [2]
  Health anxiety [1]
  Health complaints [1]
  Health education [1]
  Health promoting school [1]
  Health promotion [1]
  Helse [1]
  Helseplager [1]
  Helsesøstre [1]
  Hermeneutics [1]
  Hermeneutikk [2]
  Higher-Order Thought Theory [1]
  Hjerneutvikling [1]
  Holdninger [3]
  Homofil [1]
  Human Biological Rhythms [1]
  Humanistisk-eksistensiell psykologi [1]
  Humor [1]
  Hypnose [1]
  Hypochondriasis [1]
  hypothesis [1]
  IAPT [1]
  IBS [1]
  Identity [1]
  Ideologi [1]
  Ideology [1]
  IES [1]
  IES-R [1]
  Ikke-permanens [1]
  Ikke-selv [1]
  Illness perception [1]
  immigrant [1]
  Immigrant adolescents [1]
  Immigration [1]
  Implicit learning [1]
  Income [1]
  Individual differences [1]
  Initiative [1]
  insight [1]
  Insomnia [3]
  Instrumentalism [1]
  Integrering [2]
  Interaction [1]
  Interaksjon [2]
  Internet [2]
  Internet-delivered cognitive behavioral therapy [1]
  Interpersonal conflict [1]
  Interpersonlig konflikt [1]
  Intersubjektiv teori [1]
  Intersubjektivitetsteori [1]
  intervensjon [1]
  Intim partnervold [1]
  IPA [1]
  Ironisk prosess teori [1]
  jegere og sankere [1]
  Job demands [1]
  Job Demands-Resources model [1]
  Job performance [1]
  Job resources [1]
  Job Satisfaction [1]
  Job satisfaction [2]
  Jobbkrav [1]
  Jobbprestasjon [1]
  Jobbressurser [1]
  Jobbtilfredshet [1]
  kasusstudie [1]
  Keane [1]
  Kengurumetoden [1]
  Kenguruomsorg [1]
  Kierkegaard, Søren [1]
  Klientperspektiv [1]
  Klima for konflikthåndtering [1]
  Kognisjon [1]
  Kognitiv atferdsterapeutiske intervensjoner [1]
  Kognitiv atferdsterapi [1]
  kognitive forvrengninger [1]
  Kompetanse [1]
  Komplekse traumer [1]
  Konflikt [1]
  Konstruktutvikling [1]
  Kontekstualisme [1]
  Kontroll-mestringsteori [2]
  Kontrollmestringsteori [2]
  KOR [1]
  Korttids dynamisk psykoterapi [1]
  Kriminelle [1]
  Kriminogene faktorer [1]
  Kritikk [1]
  Kritisk psykologi [1]
  kronisk inflammasjon [1]
  Kronisk smerte [1]
  kroniske lidelser [1]
  Kvalitativ forskning [2]
  kvalitativ forskning [1]
  Kvalitativ metode [2]
  Kvantitativ innholdanalyse [1]
  Kvinner [1]
  Langtidskonsekvenser [1]
  Late-life [1]
  Leadership [3]
  Leadership Style [1]
  Ledelse [2]
  Lederkonflikt [1]
  Lederstil [1]
  Leisure time [1]
  Lek [2]
  Lesbisk [1]
  levd erfaring [1]
  LHBT personer [1]
  Lidelse [1]
  Life Satisfaction [1]
  Life-satisfaction [1]
  Life-stories [1]
  Lifestyle [1]
  Litigation [1]
  Litteraturgjennomgang [1]
  Livstilfredsheit [1]
  Livstilfredshet [3]
  LMX Leadership [1]
  LMX-ledelse [1]
  long-term effects [1]
  Longitudinal [2]
  Lvstilfredshet [1]
  Lærarstøtte [1]
  Lærende organisasjon [1]
  Madagascar [1]
  Major Depression [1]
  Management [1]
  Managers [1]
  Managua [1]
  manual coding [1]
  Mathematics teaching [1]
  MBCT [1]
  MBSR [2]
  MBT [2]
  MDD [1]
  Measurement [1]
  Medarbeider [1]
  Medarbeiders selvvurdering [1]
  Media [1]
  medieeksponering [1]
  Meditasjon [2]
  Meditation [2]
  meditation [1]
  Meningsdannelse [1]
  Meningsdanning [1]
  Mental disorders [1]
  Mental health [2]
  Mental health complaints [1]
  Mental health services [1]
  Mental kontroll [1]
  Mentalisering [3]
  Mentaliseringsbasert psykoterapi [1]
  Mentaliseringsbasert terapi [2]
  Mentalization [1]
  Mestring [2]
  Meta-analysis [2]
  Metaanalyse [1]
  metabolic disturbance [1]
  Metabolic syndrome [1]
  metacognition [1]
  Mettet fett [1]
  microbiota [1]
  Military families [1]
  Military psychology [1]
  Militærfamilier [1]
  Militærpsykologi [1]
  Mindfulness [7]
  mindfulness [1]
  Mindfulness-based coping [1]
  mindfulness-based stress reduction [1]
  Minimal depression [1]
  MMORPG [1]
  MMPI-2 [1]
  Model of child sexual abuse [1]
  Mood [2]
  Mor-barn [1]
  Moral hazard [1]
  morality [1]
  Morondava [1]
  Motivasjon [2]
  Motivation [2]
  Multiple Drafts Model [1]
  narrativ eksponeringsterapi (NET) [1]
  Narrative Therapy [1]
  Narratives [1]
  Naturopplevelse [1]
  Nå-øyeblikk [1]
  Nedskjæringer [1]
  Negativ affektivitet [1]
  negative effekter [1]
  negativt utfall [1]
  Neuro-g [1]
  Neuroaffective developmental psychology [1]
  Neuropsychological assessment [1]
  Neuroticism [1]
  Nevroaffektiv utviklingspsykologi [1]
  Nevrobiologi [1]
  Nevrovitenskap [1]
  NHS [1]
  night work [1]
  Nightmare [1]
  Nightmare distress [1]
  Norge [1]
  Norsk ledelse [1]
  Norway [1]
  Norwegian Leadership [1]
  Norwegian Military [1]
  Nursing [1]
  Nyliberalisme [1]
  Observer perspective [1]
  Obsessive Compulsive Disorder [1]
  Obstetrics [1]
  Occupational Safety [1]
  Occupational self-efficacy [1]
  OCD [1]
  Oksytocin [1]
  Older adults [1]
  Omega-3 [1]
  Omsorgsevne [1]
  Omsorgssvikt [1]
  Omstilling [1]
  opplevd sosial støtte [1]
  oppmerksomhet [1]
  Oppmerksomhetstrening [1]
  Oppmerksomt nærvær [2]
  oppmerksomt nærvær [3]
  Oppvåkning [1]
  oppvekstbetingelser [1]
  Organization of health services [1]
  Organizational Change [1]
  Organizational Citizenship Behavior (OCB) [1]
  organizational commitment [1]
  Organizational learning [1]
  Outcome [1]
  P-FIT [1]
  Pain Management [1]
  Pakistani immigrant women [1]
  Panelstudie [1]
  Panic disorder [1]
  Paranoid personlighetsforstyrrelse [1]
  Parent training [1]
  Participative decision-making [1]
  Passiv-unnvikende ledelse [1]
  Passiv-unnvikende lederatferd [1]
  Passive-avoidant leadership behavior [1]
  Pathogenic beliefs [1]
  Patient perspective [1]
  Patient perspectives [1]
  Patients’ experience [1]
  Patogene antakelser [2]
  PDD-NOS [1]
  PDQ-4+ [1]
  Perceptions [1]
  perfeksjonisme [1]
  Performance [1]
  Personlegdom [1]
  Personlighet [1]
  Personlighetsforstyrrelse [1]
  Phenomenology [1]
  Physical Activity [1]
  Physical activity [3]
  Physical Pain [1]
  pilot [1]
  Placebo [1]
  Plattformsjef [1]
  Play [1]
  Play Therapy [1]
  Policing [1]
  positiv psykologi [1]
  Positive health [1]
  Postmodernism [1]
  Postpartum [1]
  Posttraumatic stress [1]
  Posttraumatic Stress Disorder [2]
  posttraumatisk stresslidelse (PTSD) [1]
  Predictors [2]
  Predictors of outcome [1]
  Pregnancy [1]
  premature [1]
  Premature Birth [1]
  premature spedbarn [1]
  Prestasjon [1]
  prestasjon [1]
  Prevalens [1]
  Prevention [1]
  Preventive measures [1]
  Primary healthcare [1]
  Pro-rights [1]
  problematferd [1]
  Profesjonell utvikling [1]
  Prognosis [1]
  Prosess [1]
  Prosessforskning [1]
  Prostitute [1]
  Prostitution [2]
  Protective Services [1]
  Psychiatric patients [2]
  Psychiatry [1]
  Psychodynamic therapy [1]
  Psychological distress [1]
  Psychological therapies [1]
  Psychology [1]
  Psychometric [1]
  Psychotherapeutic Outcomes [1]
  Psychotherapeutic Processes [2]
  Psychotherapy [2]
  Psykiatrihistorie [1]
  Psykisk [1]
  Psykisk helse [2]
  Psykoanalyse [2]
  Psykodynamisk [1]
  psykodynamisk teori [1]
  Psykodynamisk terapi [1]
  Psykologi [1]
  psykologisk ubehag [1]
  Psykopati [2]
  Psykoterap [1]
  Psykoterapi [2]
  psykoterapi [1]
  PTE [1]
  PTSD [6]
  PTSD scale [1]
  Public health [1]
  Pull [1]
  Push [1]
  Q-methodology [1]
  Qualitative research [2]
  Quality assurance [1]
  Randomisert kontrollert [1]
  Randomized controlled [1]
  Rape [1]
  rat model [1]
  RCT [3]
  Refugees [1]
  Regard [1]
  Registry data [1]
  Rehabilitering [1]
  Reintegration [1]
  Relasjon [1]
  Reparasjon av brudd [1]
  Reparasjonsmodell for alliansebrudd [1]
  Report to the CWA [1]
  Representasjonsteori [1]
  Resilience [1]
  reverie [1]
  Rights-based approach [1]
  Robusthet [1]
  Role ambiguity [1]
  Role conflict [1]
  Rolleambiguitet [1]
  Rupture repair [1]
  Rupture resolution model [1]
  Rusbehandling [1]
  Rusreformen [1]
  SAD [1]
  sadness [1]
  Safety climate [1]
  saksbehandlere [1]
  Samarbeid [1]
  Schema [1]
  Schizofreni [1]
  School [1]
  School leadership [1]
  School owners [1]
  Schoolwork [1]
  Seine barneår [1]
  seksuelle overgrep [1]
  seksuelt overgrep [1]
  selected fact [1]
  Seleksjon [1]
  Self dependency [1]
  Self Injurious Behavior [1]
  Self Perception [1]
  Self perception [1]
  Self stigma [1]
  Self-actualization [1]
  Self-determination theory [1]
  Self-esteem [1]
  self-other agreement [1]
  Self-regulation [1]
  selv [1]
  selv-perspektiv [1]
  Selvaktualisering [1]
  Selvbebreidelse [1]
  Selvbestemmelsesteori [1]
  Selvfølelse [1]
  selvmordsrelatert atferd [1]
  Selvoppfatning [1]
  selvopplevelse [1]
  Selvregulering [1]
  selvskading [1]
  Senge [1]
  Senmodernitet [1]
  sensitivitet [1]
  senskader [1]
  Sequence learning [1]
  Serial reaction time task [1]
  Service abroad [1]
  sex differences [1]
  Sexual Abuse [1]
  Sexual abuse [1]
  Sexual exploitation [1]
  Shame [1]
  shared mental models [1]
  shift work [1]
  ships [1]
  Sick leave [1]
  Sickness absence [2]
  Siegel [1]
  Sikkerhet [1]
  simulator [1]
  Single-case design [1]
  Sjukefråvær [1]
  Skam [1]
  Skjema [2]
  Skole [1]
  Skolearbeid [1]
  Skoleleiing [1]
  Skuletilfredsheit [1]
  Skyld [2]
  Sleep [1]
  Sleep Disorders [1]
  Smerter [1]
  Social Anxiety [1]
  Social anxiety disorder [1]
  Social network [1]
  Social Support [1]
  Social support [1]
  Sosial [1]
  sosial angstlidelse [1]
  sosial fobi [1]
  Sosial støtte [1]
  Sosialt arbeid [1]
  Sosioøkonomisk status [1]
  Spedbarn [2]
  Spedbarnsmassasje [1]
  Speech perception [2]
  Speech production [1]
  Spillavhengighet [1]
  Spiseforstyrrelser [1]
  Stalking [2]
  State anxiety [1]
  Stigma [2]
  Stigmatization [1]
  Straff [1]
  Strategy [1]
  Stress [2]
  stress [2]
  Stress Management [2]
  stressreduksjon [1]
  Struktur [1]
  STS [1]
  Stuttering [1]
  subjective general health [1]
  Subjective health complaints [1]
  Subjektiv SØS [1]
  Suicidal Ideation [1]
  suicidalitet [1]
  Suicide Prevention [1]
  suicide-related behavior [1]
  suicidrelatert atferd [1]
  Sustainability [1]
  sykdomsoppfatning [1]
  Sykefravær [1]
  system [1]
  Taktil stimuli [1]
  Teacher education [1]
  team performance [1]
  Teenagers at risk [1]
  tematisk analyse [1]
  tematisk innholdsanalyse [1]
  Terapeutisk allianse [1]
  Terapeutisk samhandling [1]
  Terapi [2]
  terror [2]
  terror-rettssak [1]
  test feedback [1]
  testing [1]
  testing effect [1]
  TF-CBT [1]
  the B-IPQ [1]
  The Emotion-centered model of job stress [1]
  The Hard Problem of Consciousness [1]
  the maritime industry [1]
  theories [1]
  Theory of mind [1]
  Therapeutic alliance [2]
  Therapist perspective [1]
  Therapy [1]
  Therapy process [1]
  Threshold [1]
  Tidlig samspill [1]
  Tidsavgrensing [1]
  Tidspress [1]
  tilhørighet [1]
  Tilknytning [5]
  Tilknytningsteori [2]
  Time pressure [1]
  tinnitus [1]
  toleransevinduet [1]
  Trafficking [1]
  Trafficking survivors [1]
  Trafficking victims [1]
  Transformasjonsledelse [1]
  Transformational Leadership [2]
  Transperson [1]
  Trauma [4]
  Traumagenic dynamics [1]
  Traume [2]
  Traumefokusert kognitiv atferdsterapi [1]
  Trening [1]
  trening [1]
  tvangslidelser [1]
  Ubevisst [1]
  Ungdom [4]
  ungdom [2]
  Ungdommer [1]
  ungdommer [3]
  ungdomsforskning [1]
  unge [1]
  unge voksne [1]
  Unnvikende personlighetsforstyrrelse [1]
  Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse [1]
  Utbrenthet [1]
  Utenlandsoppdrag [1]
  utfall [1]
  Utsatt imitasjon [1]
  Utviklingsprosesser [1]
  utviklingspsykologi [1]
  Utøya [1]
  Vacationing [1]
  velvære [1]
  venner [1]
  vennskap [1]
  Video game [1]
  Video Game Addiction [2]
  Violence [2]
  Virkelighetsorganisering [1]
  Virkningsmekanismer [1]
  Vold [1]
  vold [1]
  vold i nære relasjoner [1]
  Voldtekt [1]
  Vulnerability vs. rights [1]
  Vurderinger om sikkerhet [1]
  Waking life [1]
  Women-who-prostitute [1]
  Work pace [1]
  Work-related disability [1]
  World of Warcraft [1]
  Yrkesmessig selvopplevd mestringsevne [1]
  Zen buddhisme [1]