BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Department of Economics

Bergen Open Research Archive

Department of Economics

 

Recent Submissions

 • Cappelen, Alexander Wright; Hagen, Rune Jansen; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Journal article, Wiley, 2014-03)
  Many verifiable contracts are impossible or difficult to enforce. This applies to contracts among family and friends, contracts regulating market transactions, and sovereign debt contracts. Do such non-enforceable contracts ...
 • Tobro, Anne Marte Lunde (Master thesis, The University of Bergen, 2015-02-02)
  As many developed countries, Norway has a growing elderly population and need to administer some policy change to cover the cost of the increasing number of pension recipients. One of the solutions to this problem is to ...
 • Janbu, Åshild Folkvord (Master thesis, The University of Bergen, 2015-02-02)
  Crocett m.fl. publiserte i 2009 et eksperiment som omhandlet en markedsøkonomi sin evne til å oppdage, innføre og utnytte spesialisering og bytte. Eksperimentets design tok utgangspunkt i David Ricardo sin teori om ...
 • Sognefest-Haaland, Johanne (Master thesis, The University of Bergen, 2015-02-02)
  Offentlig sektor har vært gjennom en rekke reformer siden 1980-tallet. Disse reformene har endret sammensetningen av arbeidsstyrken i offentlig sektor. Spørsmålet som stilles i denne oppgaven, er hvilke konsekvenser ...
 • Moland, Ole Gjerrestad (Master thesis, The University of Bergen, 2014-12-01)
  Det hevdes ofte at idrettsbistand kan forbedre liv og produsere resultater innen for felt som tusenårsmålene, HIV og Aids eller generell karakterbygging. Påstandene er ofte udokumenterte og effekten av bistandsformen ...