Now showing items 1-304 of 304

  Subject
  2000-2010 [1]
  Abortions [1]
  absenteeism [1]
  Adaptive Learning [1]
  AFP [2]
  Africa [1]
  AGOA [1]
  Aid [1]
  Aksjonærmodellen [1]
  Allais-paradokset [1]
  Ambulant services [1]
  Amerikanske opsjoner [1]
  arbeidsinnvandring [1]
  Arbeidsledighet [1]
  arbeidsmarked [1]
  arbeidsmarkedskarriere [1]
  arbeidsmarkedsøkonomi [1]
  Arbeidsmiljø [1]
  Asset prices [1]
  Asymmetric information [1]
  Banking [1]
  bankmarkedet [1]
  bankregulering [1]
  Barn [1]
  Barselomsorg [1]
  basel iii [1]
  Basu [1]
  Bedriftsnedleggelse [1]
  Befolkningsfremskrivning [1]
  Behandlingsforsikring [1]
  Bensinmarkedet [1]
  Betalingskort [1]
  bill-and-keep [1]
  Bistand [1]
  boligeiendomsutvikling [1]
  Burkina Faso [1]
  Child labor [1]
  China [2]
  CO2 [1]
  CO2-skatt [1]
  Coarse core [1]
  consequences [1]
  contracts [1]
  Convergence [1]
  Cost- minimisation analysis (CMA) [1]
  costs [1]
  CPP [1]
  Credit [1]
  dalit [1]
  Data [1]
  dekomponering [2]
  delingstal [1]
  DiD [1]
  difference-in-differences [1]
  Disiplineringshypotesen [1]
  disrupted families [1]
  Divorce [1]
  Dual Value [1]
  Dualitet [1]
  Dødssannsynligheter [1]
  Earnings mobility [1]
  Econometrics [1]
  Economic evaluation [1]
  economic status [1]
  economics [1]
  Edgeworth-prissykler [1]
  effektevaluering [1]
  Eiendomsutvikling [1]
  eksklusivitet [1]
  Ektefelleatferd [1]
  eldende befolkning [1]
  elsertifikat [1]
  Emission Trade [1]
  Empowerment [1]
  Endogent spill [1]
  Energieffektivisering [1]
  energisparing [1]
  Environmental Economics [1]
  etterspørselsanalyse [1]
  EU [1]
  EU-kommisjonen [1]
  EU-utvidelsen [1]
  Experiment [1]
  Export [1]
  Export processing zones [1]
  export-led growth [1]
  Expropriation [1]
  Familiebeslutning [1]
  Family dissolution [1]
  FDI [1]
  FEER [1]
  Female autonomy [1]
  Fertility [1]
  Fertility determinants [1]
  Financial Incentive [1]
  Financial markets [1]
  Financial stability [1]
  finanskrise [1]
  Fine core [1]
  foreign direct investments [1]
  Formidlingsgebyr [1]
  forventa levealder [1]
  Fullstendige markeder [1]
  Fundamental equilibrium exchange rate [1]
  Gams [1]
  gender-gap [1]
  Generasjonsregnskap [1]
  Global oppvarming [1]
  Global trade [1]
  Globalization [1]
  GoodWeave [1]
  Gradient Method [1]
  Gravitasjonsmodellen [1]
  gruppepsykologi [1]
  Handelskostnader [1]
  Health economics [1]
  Helseforsikring [2]
  helseforskjeller [1]
  Helserelaterte trygdeytelser [1]
  Helsetjenester [2]
  helseutgifter [1]
  Helseøkonomi [1]
  Heterogenitet [1]
  hvite sertifikater [1]
  høy sysselsetting [1]
  ILO [1]
  Incentive compatibility [1]
  Income mobility [1]
  Individuelt salg [1]
  Inflation [1]
  Inflation targeting [1]
  Innvandrere [1]
  innvandrerkvinner [1]
  insentiv [1]
  intact families [1]
  Intergenerational earnings mobility [1]
  Intergenerational income mobility [1]
  intergenerational income mobility [1]
  investeringer [1]
  J12 [1]
  jobbskifte [1]
  jobchange [1]
  Karbon [1]
  kartell [1]
  kjønn [1]
  Kjønnsforskjeller [2]
  klimamodifisering [1]
  klimapolitikk [1]
  Kollektivt salg [1]
  kommunale faktorer [1]
  kommunereform [1]
  konkurranse [1]
  konkurranseanalyse [1]
  Konkurranseloven § 10 [1]
  Konkurransepolitikk [1]
  Konkurransetilsynet [1]
  konkurranseøkonomi [1]
  konsentrasjonsindeks [1]
  kontantstøtte [1]
  kontantstøttereform [1]
  kosmetikk [1]
  kostnadssjokk [1]
  kraftmarked [1]
  Kvalitativ [1]
  Kvantitativ [1]
  Kvotehandel [1]
  Kyoto [1]
  Labour [1]
  langtidsperspektiv [1]
  lempning [1]
  levealdersjustering av alderspensjon [1]
  liggedager [1]
  Liggetid [1]
  likestilling [1]
  Limited arbitrage [1]
  Lineær IV/GMM estimering [1]
  Lineær programmering [1]
  livsstilssykdommer [1]
  logit [1]
  Long Term Choice [1]
  lønn [1]
  lønnsomhet [1]
  manufacturing in Sub-Saharan Africa [1]
  Marital dissolution [1]
  markedsavgrensning [1]
  markedsføring [1]
  Martingale [1]
  Matching [1]
  maternity leave [1]
  metodologi [1]
  Microcredit [1]
  Microfinance [1]
  mobility [1]
  Monetary policy [1]
  moral motivation [1]
  NAV [1]
  NAV-reform [1]
  Nepal [3]
  non-enforceability [1]
  Non-linear [1]
  Norge [1]
  norske kvinner [1]
  Norway [1]
  Numerisk analyse [1]
  nyklassisk teori [1]
  nytt pensjonssystem [1]
  Nytte- kostnadsanalyse [1]
  næringsøkonomi [1]
  OLG [1]
  Olley & Pakes [1]
  Open economy [1]
  Oppfølging etter fødsel [1]
  Opportunity cost [1]
  oppstrømsmarkeder [1]
  Opsjon [1]
  Ouagadougou [1]
  Overlevelsesanalyse [1]
  Palliative care [1]
  panel [1]
  pensjonsreform [1]
  Performance-based Compensation [1]
  PESTEL [1]
  Petroleumssektoren [1]
  Poverty [3]
  poverty dynamics [1]
  Poverty-efficient aid allocation [1]
  Prestasjonslønn [1]
  Prices [1]
  Primærhelsetjenesten [1]
  Prioritization [1]
  Prisbobler [1]
  Prissettelse [1]
  Prissykler [1]
  Privat behandlingsforsikring [1]
  Private core [1]
  probit-regresjoner [1]
  Product groups [1]
  productivity [1]
  Programming [1]
  propensity score matching [1]
  Proxy Demand [1]
  regresjonsanalyse [1]
  reinnleggelser [1]
  Risiko [1]
  risiko [1]
  risikosøkende [1]
  RPP [1]
  samfunnsøkonomisk effekt [1]
  Samhandlingsreformen [1]
  Sammensetningshypotesen [1]
  sektormobilitet [1]
  Seleksjon [1]
  senior [1]
  Severity [1]
  Simuleringsmodell [1]
  sjømatkonsum [1]
  sjømatprodusenter [1]
  Skattereformen 2006 [1]
  Skilsmisse [1]
  småbarnsmødre [1]
  Smith [1]
  sosial ulikhet i helse [1]
  Sosialhjelp [1]
  special economic zones [1]
  Spesialisthelsetjenesten [2]
  Statens netto kontantstrøm [1]
  Strukturell tilstandsavhengighet [1]
  Sub-Saharan Africa [1]
  Subsidy [1]
  Suchanek [1]
  Survey [1]
  Sykefravær [2]
  sykefravær [1]
  tarai [1]
  termineringspriser [1]
  TFP [1]
  The Candle Problem [1]
  Tid [1]
  Tidligpensjon [1]
  tidsbegrenset uførestønad [1]
  Tippeliga [1]
  toalettartikler [1]
  Torkil Bårdsgjerde [1]
  Tosidig marked [1]
  trade agreements [1]
  trust game [1]
  TV-rettigheter [1]
  Uførepensjon [3]
  uføretrygd [1]
  Ulovlig samarbeid [1]
  Utbytteskatt [1]
  utdanning [1]
  utskrivningsklare pasienter [1]
  valg [1]
  velferdsinnvandring [1]
  Velferdspolitikk [1]
  vertikale relasjoner [1]
  Volatilitet [1]
  Williams [1]
  yngre-eldre substitusjon [1]
  yrkesdeltakelse [1]
  yrkesinntekt [1]
  Yunus, Grameen [1]
  økonomisk vekst [1]