BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

University Museum of Bergen

Bergen Open Research Archive

University Museum of Bergen

Recent Submissions

 • Rosvold, Jørgen; Røed, Knut H.; Hufthammer, Anne Karin; Andersen, Reidar; Stenøien, Hans K. (Peer reviewed; Journal article, BioMed Central, 2012-09-26)
  Background: Red deer (Cervus elaphus) have been an important human resource for millennia, experiencing intensive human influence through habitat alterations, hunting and translocation of animals. In this study we ...
 • Orton, David C.; Makowiecki, Daniel; Roo, Tessa de; Johnstone, Cluny; Harland, Jennifer; Jonsson, Leif; Heinrich, Dirk; Enghoff, Inge Bødker; Lõugas, Lembi; Neer, Wim Van; Ervynck, Anton; Hufthammer, Anne Karin; Amundsen, Colin; Jones, Andrew K. G.; Locker, Alison; Hamilton-Dyer, Sheila; Pope, Peter; MacKenzie, Brian R.; Richards, Michael; O’Connell, Tamsin C.; Barrett, James H. (Peer reviewed; Journal article, Public Library of Science, 2011-11-16)
  Although recent historical ecology studies have extended quantitative knowledge of eastern Baltic cod (Gadus morhua) exploitation back as far as the 16th century, the historical origin of the modern fishery remains obscure. ...
 • Byrkjedal, Ingvar; Langhelle, Gunnar; de Lange Wenneck, Thomas; Wienerroither, Rupert (Other, Springer, 2010-10-09)
  Adolf’s eelpout, Lycodes adolW, was found at Wve bottom trawl stations in 2007–2009, on the slope towards the SoWa Deep north of Spitsbergen, at depths of 970–1,220 m and water temperatures below 0°C. Previously, the ...
 • Moe, Dagfinn; Salvesen, Per Harald; Åsen, Per Arvid (Peer reviewed; Chapter, Edipuglia, 2009)
  Et fyrhageprosjekt ble startet i 2002 med den målsetting, så langt det lot seg gjøre, å dokumentere bruk av hageplanter på norske fyrstasjoner. I løpet av prosjektet ble data fra vel 80 av et totalt antall på 207 fyr ...
 • Moe, Dagfinn (Peer reviewed; Chapter, Edipuglia, 2009)
  Opplysninger om bruk av hageplanter på norske setre er vanskelig å finne i norsk litteratur. Basert på herbariebelegg og feltnotater har det vært mulig å legge frem en oversikt. I tillegg til presset materiale, er det ...