BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Europas byer: Økonomisk vekst fra 1979 til 1994

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Wiggen, Ingrid
dc.date.accessioned 2006-08-14T10:12:53Z
dc.date.available 2006-08-14T10:12:53Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.isbn 82-8088-056-9 (electronic version)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1780
dc.description.abstract I løpet av de siste tiårene har de største europeiske byene hatt en ujevn økonomisk utvikling. Fra Europas gamle industriområder hører man om nedleggelse av kjernebedrifter og fraflytting. Fra andre områder hører man om byer som har hatt en voldsom oppgang, med økonomisk vekst og tilflytting. Byer har blitt merkevare og bedrifter og turister lokkes til byer som Barcelona, Milano, Antwerpen, Berlin og Bilbao. Hva er årsakene til at noen europeiske byer har hatt en større økonomisk vekst enn andre i løpet av de siste tiårene? I denne oppgaven blir de mest sentrale teorier om byvekst testet. Den avhengige variabelen er vekst i BNP per capita fra 1979 til 1994 for de 125 største byene i 12 EU-land. Oppgaven beveger seg kronologisk, fra historiske til moderne forklaringer, og fra forklaringer på makronivå til mikronivå. Makro og mikro nivå har en politisk og økonomisk dimensjon. I denne oppgaven går dette hånd i hånd med en romlig dimensjon der det geografiske område med innflytelse på byvekst også varierer. Europeiske byers historiske funksjoner har påvirkning på variasjonen i moderne europeisk byvekst. Moderne endringer i makrostrukturene, dvs. globalisering og europeisk integrering, gjør at historiske variabler får mer forklaringskraft enn de hadde tidligere. Graden av sentralitet i landenes strukturer har betydning for den økonomiske veksten og politiske tiltak påvirker lokal økonomisk utvikling. I oppgaven gjennomgås også den teoriutviklingen som har gått hånd i hånd med utviklingen mot en mer globalisert økonomi og endrede rammebetingelser for byene. Det meste av dagens teorier om økonomisk utvikling på bynivå preges av en overbevisning om at byer har fått mer autonomi i forhold til staten i løpet av de siste tiårene. Maktforholdet mellom nasjonalstater og byer i Europa er et gjennomgående tema i denne oppgaven og problemstillingen by versus stat er bakteppe for drøftingen av forklaringsvariablene. no
dc.format.extent 1956002 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Europas byer: Økonomisk vekst fra 1979 til 1994 no
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account