BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Beefeater beslutningsstøttesystem. Læring av erfaring

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Riise, Eivind
dc.date.accessioned 2006-08-15T06:45:48Z
dc.date.available 2006-08-15T06:45:48Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.isbn 82-8088-129-8 (electronic version)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1797
dc.description.abstract Hovedoppgaven er et bidrag i arbeidet med å øke forståelsen av hvordan beslutningsstøttesystemer eventuelt kan påvirke beslutningstageres måleffektivitet, gjennom å øke læringen av erfaring. Det er tatt utgangspunkt i et forretningsspill, Beefeater Restaurants Microworld, som er en simulering av drift av en restaurantkjede. Jeg har utviklet et beslutningsstøttesystem, som skal hjelpe beslutningstagerne med å oppdage og forstå sentrale sammenhenger i Beefeater. Virkningen av beslutningsstøttesystemet er testet empirisk i oppgaven. En behandlingsgruppe spilte Beefeater ved hjelp av beslutningsstøttesystemet. En kontrollgruppe spilte Beefeater uten hjelp av beslutningsstøttesystemet. Behandlingsgruppen fikk, slik jeg tolker data, høyere grad av læring enn kontrollgruppen. Høyere grad av læring var forventet å påvirke måleffektiviteten i positiv retning. En beslutningstagers måleffektivitet kan i Beefeater måles gjennom størrelsen på beslutningstagerens profitt, og gjennom hvor lenge beslutningstageren klarer å spille uten å bli sparket. Deltagerne i behandlingsgruppen fikk signifikant høyere profitt, men ble sparket tidligere enn deltagerne i kontrollgruppen. Min analyse av data tyder på at behandlingsgruppen fikk høyere grad av læring på områder som var viktige for deltagernes profitt, men at den høye profitten skapte høye profittforventninger, som senere medvirket til at flere deltagere i behandlingsgruppen ble sparket tidlig. no
dc.format.extent 4607251 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Beefeater beslutningsstøttesystem. Læring av erfaring no
dc.type Master thesis
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account