BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Beefeater beslutningsstøttesystem. Læring av erfaring

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Riise, Eivind eng
dc.date.accessioned 2006-08-15T06:45:48Z
dc.date.available 2006-08-15T06:45:48Z
dc.date.issued 2000 eng
dc.identifier.isbn 82-8088-129-8 (electronic version) eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1797
dc.description.abstract Hovedoppgaven er et bidrag i arbeidet med å øke forståelsen av hvordan beslutningsstøttesystemer eventuelt kan påvirke beslutningstageres måleffektivitet, gjennom å øke læringen av erfaring. Det er tatt utgangspunkt i et forretningsspill, Beefeater Restaurants Microworld, som er en simulering av drift av en restaurantkjede. Jeg har utviklet et beslutningsstøttesystem, som skal hjelpe beslutningstagerne med å oppdage og forstå sentrale sammenhenger i Beefeater. Virkningen av beslutningsstøttesystemet er testet empirisk i oppgaven. En behandlingsgruppe spilte Beefeater ved hjelp av beslutningsstøttesystemet. En kontrollgruppe spilte Beefeater uten hjelp av beslutningsstøttesystemet. Behandlingsgruppen fikk, slik jeg tolker data, høyere grad av læring enn kontrollgruppen. Høyere grad av læring var forventet å påvirke måleffektiviteten i positiv retning. En beslutningstagers måleffektivitet kan i Beefeater måles gjennom størrelsen på beslutningstagerens profitt, og gjennom hvor lenge beslutningstageren klarer å spille uten å bli sparket. Deltagerne i behandlingsgruppen fikk signifikant høyere profitt, men ble sparket tidligere enn deltagerne i kontrollgruppen. Min analyse av data tyder på at behandlingsgruppen fikk høyere grad av læring på områder som var viktige for deltagernes profitt, men at den høye profitten skapte høye profittforventninger, som senere medvirket til at flere deltagere i behandlingsgruppen ble sparket tidlig. no
dc.format.extent 4607251 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Beefeater beslutningsstøttesystem. Læring av erfaring nob
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account