BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Lærerrollen i mappevurdering. Fra mappebarn til mappevurdering

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Opsum, Aud Wencke Dybesland eng
dc.date.accessioned 2006-08-16T07:44:18Z
dc.date.available 2006-08-16T07:44:18Z
dc.date.issued 2002 eng
dc.identifier.isbn 82-8088-048-8 (electronic version) eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1812
dc.description.abstract Oppgaven setter fokus på lærerrollen i mappevurdering slik jeg møtte den i noen klasserom på en skole som innførte dette arbeids- og vurderingsredskapet på hele skolen høsten 1997. Jeg har i studien hatt et særlig fokus på mappebarn, ut fra et ønske om å vurdere om denne arbeidsformen kunne skape utviklingsrom slik at alle elever kan utvikle seg ut fra sine forutsetninger på samme læringsarena. Gjennom kvalitativ tilnærming til feltet gir jeg leseren et innblikk i lærers rolle i undervisningen, med særlig vekt på samhandlingsaspektet. Etnografisk orienterte studier har gitt meg muligheten til å komme nært inn på fenomenene, og dermed kan jeg kan jeg løfte frem ting som ellers ikke er så lett å få øye på i en travel hverdag. Mappevurdering som arbeidsform, kalt "coursework assessment", har vært i bruk i England siden 1970 delvis som alternativ og delvis som supplement til tradisjonell skoleeksamen. I USA har man brukt arbeidsformen like lenge og de bruker termen 'portfolio assessment'. Mappevurdering eller bare mappe er et resultat av eller et ønske om å utvikle vurderingsformer som passet bedre til arbeidsformer hvor prosessen er en sentral del av læringsarbeid. Forståelsen av at læring har både en kognitiv og en sosial side er sentralt i utviklingen av denne arbeids og vurderingsformen. Elevene velger ut arbeider som viser hva og hvordan de har lært men også om de har lært noe nytt. Innholdet i mappen er en måte barna kan dokumentere hvor de står faglig. Dette er den vanligste oppfatningen av mapper. Formålet er primært å vurdere elevens prestasjoner på et bredest mulig grunnlag. Gjennom teori er det mulig å løfte frem hvor viktig lærerens atferd i klasserommet er for hva barn lærer og hvordan de lærer å lære. Denne studien viser * at lærerens vektlegging på språk, fagets tilhørende fagspråk, er sentralt for elevenes læringsprosess og læringsutbytte * at læreren går fra å være tilrettelegger for læring til å bli en samhandlende tilrettelegger for læring * at læreren veileder og veileter elevene i deres nærmeste utviklingssone * at mappen er det sentrale omdreiningspunkt i samhandlingen mellom lærer, elev og foreldre * at lærer -elev utvikler kunnskapsrelasjoner fordi samspiller dem i mellom dreier seg om kunnskap, fag, lærestoff, læreprosess og kunnskapsbygging * at denne arbeids- og vurderingsformen gir læreren muligheter til å utvikle undervisningsmønstre som gir alle elever muligheter til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger på samme læringsarena Denne studien kan også gi et innblikk i hvilke utfordringer og dilemmaer man bør tenke igjennom, drøfte og legge føringer for dersom man ønsker å innføre og ta i bruk mappemetodikk som arbeids- og vurderingsredskap på en skole. no
dc.format.extent 612806 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Lærerrollen i mappevurdering. Fra mappebarn til mappevurdering nob
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account