BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Uni Health

Bergen Open Research Archive

Uni Health

 

Unifob Health is a department in Unifob Ltd. Main research areas: health, lifestyle, work, stress, rehabilitation

Recent Submissions

 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Eriksen, Hege Randi; Indahl, Aage; Ihlebæk, Camilla; Hetland, Jørn; Harris, Anette (Journal article, Springer, 2014-06)
  Background The associations between socioeconomic status (SES), physical and psychosocial workload and health are well documented. According to The Cognitive Activation Theory of Stress (CATS), learned response outcome ...
 • Aksnes, Arne; Mikaelsen, Per Magne; Valdersnes, Grethe; Zachariassen, Signe M.; Øen, Terje Olav (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2014-12-31)
 • Havnen, Karen J. Skaale; Christiansen, Øivin (Research report, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest). Uni Research Helse, 2014)
  Kunnskapsstatusen om familieråd er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med det formål å skaffe tilveie et samlet kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av familieråd i Norge. ...
 • Malterud, Kirsti; Anderssen, Norman (Research report, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse, 2014)