BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Uni Health by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Uni Health by Title

Sort by: Order: Results:

 • Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)
  Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten ...
 • Eriksen, Hege Randi; Hellesnes, Brit; Staff, Peer; Ursin, Holger (Journal article; Peer reviewed, Lawrence Erlbaum Associates, 2004)
  Subjective health complaints without or with minimal somatic findings (pain, fatigue) are common and frequent reasons for encounter with the general practitioner and for long-term sickness leave and disability. The ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-09)
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-12)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2011-06)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-07)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-05)
  Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
 • Hermstad-Pedersen, Ingebjørg (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2009-12)
  Background: In Norway there is a long tradition for the use of boat as means of transport – for both doctor and patient. In spite of considerable changes in the settlements and transport possibilities along the coast ...
 • Kristensen, Lars Ole; Odeen, Magnus; Ursin, Holger (Journal article; Peer reviewed, Norsk Epidemiologi, 2009)
  Sick leave and early departure from the workforce have serious adverse effects on both individuals and society. Motivation and coping are both important when attempting to return to work. In this article, we wanted to ...
 • Mæland, Silje; Werner, Erik L.; Rosendal, Marianne; Jonsdottir, Ingibjorg H.; Magnussen, Liv Heide; Ursin, Holger; Eriksen, Hege Randi (Journal article, Hindawi, 2012)
  Background. A diagnosis is the basis of medical action, the key to various social privileges and national sick leave statistics. The objectives of this study were to investigate which diagnoses general practitioners ...
 • Joa, Torill Skibeli; Morken, Tone (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  Bakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke ...
 • Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)
 • Johansen, Ingrid Hjulstad; Eikeland, Ole-Johan (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-08)
  Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland er et klinisk prosjekt der spesialisthelsetjenesten i psykiatri støtter opp om akuttvurderinger i kommunehelsetjenesten og samtidig gir et utvidet behandlingstilbud innenfor ...
 • Sandvik, Hogne; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2010-02)
 • Hjellset, Victoria Telle; Ihlebæk, Camilla Martha; Bjørge, Benedikte; Eriksen, Hege Randi; Høstmark, Arne T. (Peer reviewed; Journal article, 2010)
  The increasingly high number of immigrants from South-East Asia with The Metabolic Syndrome (MetS) is an important challenge for the public health sector. Impaired glucose is essential in MetS. The blood glucose concentration ...
 • Try, Eva; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2008-10)
  Bakgrunn: Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er et lavterskeltilbud for personer som har opplevd psykososiale kriser. Hensikten med denne studien var å kartlegge henvendelsene til Livskrisehjelpen, henvendelsesårsaker ...
 • Press, Kenneth; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  I forbindelse med den forventede influensapandemien høsten 2009 tok Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen initiativ til en bredt anlagt undersøkelse for å studere sykdommen og dens konsekvenser. Nasjonalt kompetansesenter ...
 • Ryland, Hilde K.; Lundervold, Astri Johansen; Elgen, Irene; Hysing, Mari (Peer reviewed; Journal article, BioMed Central, 2010-01-20)
  Background High intellectual function is considered as a protective factor for children's mental health. Few studies have investigated the effect of intellectual function on mental health in children with chronic illness ...

Search BORA


Browse

My Account