BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Uni Health by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Uni Health by Title

Sort by: Order: Results:

 • Schofield, Gillian; Beek, Mary (Others, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse, 2014)
  Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet i 2000 sitt arbeid med å utvikle en modell for støtte til fosterforeldre. Modellen ga de navnet Trygg Base ...
 • Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)
  Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten ...
 • Eriksen, Hege Randi; Hellesnes, Brit; Staff, Peer; Ursin, Holger (Journal article; Peer reviewed, Lawrence Erlbaum Associates, 2004)
  Subjective health complaints without or with minimal somatic findings (pain, fatigue) are common and frequent reasons for encounter with the general practitioner and for long-term sickness leave and disability. The ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-09)
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-12)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2011-06)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-07)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-05)
  Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
 • Vaage, Aina Basilier; Tingvold, Laila; Hauff, Edvard; Ta, Thong Van; Wentzel-Larsen, Tore; Clench-Aas, Jocelyne; Thomsen, Per Hove (Journal article, BioMed Central, 2009-10-21)
  Background: There are conflicting results on whether immigrant children are at a heightened risk of mental health problems compared with native youth in the resettlement country. The objective of the study: To ...
 • Hermstad-Pedersen, Ingebjørg (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2009-12)
  Background: In Norway there is a long tradition for the use of boat as means of transport – for both doctor and patient. In spite of considerable changes in the settlements and transport possibilities along the coast ...
 • Werner, Erik L.; Storheim, Kjersti; Løchting, Ida; Grotle, Margreth (Journal article, BioMed Central, 2010-02-16)
  Background: Non-specific low back pain (LBP) is usually self-limiting within 4-6 weeks. Longstanding pain and disability are not predictable from clinical signs or pathoanatomical findings. Pain cognition and ...
 • Kristensen, Lars Ole; Odeen, Magnus; Ursin, Holger (Journal article; Peer reviewed, Norsk Epidemiologi, 2009)
  Sick leave and early departure from the workforce have serious adverse effects on both individuals and society. Motivation and coping are both important when attempting to return to work. In this article, we wanted to ...
 • Mæland, Silje; Werner, Erik L.; Rosendal, Marianne; Jonsdottir, Ingibjorg H.; Magnussen, Liv Heide; Ursin, Holger; Eriksen, Hege Randi (Journal article, Hindawi, 2012)
  Background. A diagnosis is the basis of medical action, the key to various social privileges and national sick leave statistics. The objectives of this study were to investigate which diagnoses general practitioners ...
 • Tjora, Tore; Hetland, Jørn; Aarø, Leif Edvard; Øverland, Simon (Journal article, BioMed Central, 2011-12-09)
  Background: Studies on adolescent smoking indicate that the smoking behaviours of their parents, siblings and friends are significant micro-level predictors. Parents’ socioeconomic status (SES) is an important ...
 • Reme, Silje Endresen; Øverland, Simon Nygaard; Grasdal, Astrid Louise; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Research report, Uni Research, 2013-06)
  Prosjektet Senter for jobbmestring er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert- kontrollert forskningsdesign. Dette designet er det best egnede når en ønsker å si noe om effekten av et ...
 • Joa, Torill Skibeli; Morken, Tone (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  Bakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke ...
 • Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)

Search BORA


Browse

My Account