Now showing items 1-20 of 65

 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2014 

  Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-06)
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2014 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Ein studie av innføring av nasjonalt legevaktnummer 116117 i utvalde legevakter 

  Raknes, Guttorm (UNI Research Helse, 2015)
  Nasjonalt legevaktnummer 116117 vart tatt i bruk i heile Noreg 1. september 2015. Føremålet er mellom anna å gjere det lett å få fatt i legevakt uansett kor ein måtte vere, og å medverke til meir riktig bruk av naudnummera. ...
  Research report
 • Legevakt - nasjonal uniformering 

  Aksnes, Arne; Mikaelsen, Per Magne; Valdersnes, Grethe; Zachariassen, Signe M.; Øen, Terje Olav (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2014-12-31)
  Research report
 • Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget 

  Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid Hjulstad; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-12-09)
  Research report
 • Overgrepsmottakene - Status per juni 2014 

  Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe M.; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-10)
  Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014 

  Morken, Tone; Midtbø, Vivian; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-08)
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2013 

  Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-07)
  Research report
 • Subjective health complaints and self-rated health: are expectancies more important than socioeconomic status and workload? 

  Ree, Eline; Odeen, Magnus; Eriksen, Hege Randi; Indahl, Aage; Ihlebæk, Camilla; Hetland, Jørn; Harris, Anette (Springer, 2014-06)
  Background The associations between socioeconomic status (SES), physical and psychosocial workload and health are well documented. According to The Cognitive Activation Theory of Stress (CATS), learned response outcome ...
  Journal article
 • Årsstatistikk fra legevakt 2013 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Å fremme tilknytning og resiliens. Trygg Base modellen – en veileder for fosterforeldre 

  Schofield, Gillian; Beek, Mary (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse, 2014)
  Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet i 2000 sitt arbeid med å utvikle en modell for støtte til fosterforeldre. Modellen ga de navnet Trygg Base ...
  Other
 • Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge 

  Malterud, Kirsti; Anderssen, Norman (Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse, 2014)
  Research report
 • Trygg Base modellen. Å fremme tilknytning og resiliens hos fosterbarn 

  Schofield, Gillian; Beek, Mary (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse, 2014)
  Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet opp sitt arbeid med å utvikle et rammeverk for god omsorgsutøvelse i fosterhjem og adoptivhjem i 2000. De ...
  Other
 • Kunnskapsstatus om familieråd - Erfaringer og effekter 

  Havnen, Karen J. Skaale; Christiansen, Øivin (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest). Uni Research Helse, 2014)
  Kunnskapsstatusen om familieråd er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med det formål å skaffe tilveie et samlet kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av familieråd i Norge. ...
  Research report
 • Seksuell orientering og levekår 

  Anderssen, Norman; Malterud, Kirsti (Uni Helse, Uni Research, 2013-11-07)
  Research report
 • Evaluering av prosjektet "Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland". Et samhandlingsprosjekt mellom Nordhordland legevakt og Bjørgvin distriktpsykiatriske senter, avdeling Nordhordland 

  Johansen, Ingrid Hjulstad; Eikeland, Ole-Johan (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-08)
  Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland er et klinisk prosjekt der spesialisthelsetjenesten i psykiatri støtter opp om akuttvurderinger i kommunehelsetjenesten og samtidig gir et utvidet behandlingstilbud innenfor ...
  Research report
 • Effektevaluering av Senter for jobbmesting: sluttrapport 

  Reme, Silje Endresen; Øverland, Simon Nygaard; Grasdal, Astrid Louise; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Uni Research, 2013-06)
  Prosjektet Senter for jobbmestring er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert- kontrollert forskningsdesign. Dette designet er det best egnede når en ønsker å si noe om effekten av et ...
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2012 

  Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2013-06)
  Research report
 • Vold i nære relasjoner på et overgrepsmottak: Ressursbruk og kompetansebehov 

  Gustavsen, Linda Mølgaard; Alsaker, Kjersti (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2013-05)
  Introduksjon: Nordlandsforskning sin evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge (1) «Det beste må ikke bli det godes fiende» påpeker at få overgrepsmottak i Norge gir et tilbud til vold i nære relasjoner. Med ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2012 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report