BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Uni Health by Issue Date

Bergen Open Research Archive

Browsing Uni Health by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Aksnes, Arne; Mikaelsen, Per Magne; Valdersnes, Grethe; Zachariassen, Signe M.; Øen, Terje Olav (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2014-12-31)
 • Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid Hjulstad; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-12-09)
 • Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe M.; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-10)
  Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av ...
 • Morken, Tone; Midtbø, Vivian; Zachariassen, Signe M. (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-08)
 • Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-07)
 • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Eriksen, Hege Randi; Indahl, Aage; Ihlebæk, Camilla; Hetland, Jørn; Harris, Anette (Journal article, Springer, 2014-06)
  Background The associations between socioeconomic status (SES), physical and psychosocial workload and health are well documented. According to The Cognitive Activation Theory of Stress (CATS), learned response outcome ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Schofield, Gillian; Beek, Mary (Others, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse, 2014)
  Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet i 2000 sitt arbeid med å utvikle en modell for støtte til fosterforeldre. Modellen ga de navnet Trygg Base ...
 • Schofield, Gillian; Beek, Mary (Others, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse, 2014)
  Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet opp sitt arbeid med å utvikle et rammeverk for god omsorgsutøvelse i fosterhjem og adoptivhjem i 2000. De ...
 • Malterud, Kirsti; Anderssen, Norman (Research report, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse, 2014)
 • Havnen, Karen J. Skaale; Christiansen, Øivin (Research report, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest). Uni Research Helse, 2014)
  Kunnskapsstatusen om familieråd er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med det formål å skaffe tilveie et samlet kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av familieråd i Norge. ...
 • Anderssen, Norman; Malterud, Kirsti (Research report, Uni Helse, Uni Research, 2013-11-07)
 • Johansen, Ingrid Hjulstad; Eikeland, Ole-Johan (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-08)
  Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland er et klinisk prosjekt der spesialisthelsetjenesten i psykiatri støtter opp om akuttvurderinger i kommunehelsetjenesten og samtidig gir et utvidet behandlingstilbud innenfor ...
 • Reme, Silje Endresen; Øverland, Simon Nygaard; Grasdal, Astrid Louise; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Research report, Uni Research, 2013-06)
  Prosjektet Senter for jobbmestring er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert- kontrollert forskningsdesign. Dette designet er det best egnede når en ønsker å si noe om effekten av et ...
 • Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2013-06)
 • Gustavsen, Linda Mølgaard; Alsaker, Kjersti (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, 2013-05)
  Introduksjon: Nordlandsforskning sin evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge (1) «Det beste må ikke bli det godes fiende» påpeker at få overgrepsmottak i Norge gir et tilbud til vold i nære relasjoner. Med ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Morken, Tone; Zachariassen, Signe M. (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-09)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-07)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...

Search BORA


Browse

My Account