BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Uni Health by Issue Date

Bergen Open Research Archive

Browsing Uni Health by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Anderssen, Norman; Malterud, Kirsti (Research report, Uni Helse, Uni Research, 2013-11-07)
 • Johansen, Ingrid Hjulstad; Eikeland, Ole-Johan (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-08)
  Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland er et klinisk prosjekt der spesialisthelsetjenesten i psykiatri støtter opp om akuttvurderinger i kommunehelsetjenesten og samtidig gir et utvidet behandlingstilbud innenfor ...
 • Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2013-06)
 • Gustavsen, Linda Mølgaard; Alsaker, Kjersti (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, 2013-05)
  Introduksjon: Nordlandsforskning sin evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge (1) «Det beste må ikke bli det godes fiende» påpeker at få overgrepsmottak i Norge gir et tilbud til vold i nære relasjoner. Med ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Morken, Tone; Zachariassen, Signe M. (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-09)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-07)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
 • Eikeland, Ole-Johan; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-06)
 • Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-05)
  Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
 • Morken, Tone; Øen, Terje Olav; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012)
 • Mæland, Silje; Werner, Erik L.; Rosendal, Marianne; Jonsdottir, Ingibjorg H.; Magnussen, Liv Heide; Ursin, Holger; Eriksen, Hege Randi (Journal article, Hindawi, 2012)
  Background. A diagnosis is the basis of medical action, the key to various social privileges and national sick leave statistics. The objectives of this study were to investigate which diagnoses general practitioners ...
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2011-06)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
 • Eikeland, Ole-Johan; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar; Press, Kenneth; Tønsaker, Signe (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2011-05)
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-12)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
 • Eikeland, Ole-Johan; Hansen, Elisabeth Holm; Press, Kenneth; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-06)
 • Johnsen, Grethe E.; Alsaker, Kjersti; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  Bakgrunn: Helsetilbudet til overgrepsutsatte har blitt styrket gjennom sterke nasjonale satsninger. Antallet overgrepsmottak i Norge har økt betydelig i de siste årene, og det er nå minst ett overgrepsmottak i hvert ...
 • Joa, Torill Skibeli; Morken, Tone (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  Bakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke ...
 • Press, Kenneth; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Research report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  I forbindelse med den forventede influensapandemien høsten 2009 tok Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen initiativ til en bredt anlagt undersøkelse for å studere sykdommen og dens konsekvenser. Nasjonalt kompetansesenter ...
 • Sandvik, Hogne; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Report, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2010-02)

Search BORA


Browse

My Account