BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Byrkjeland, Martin eng
dc.date.accessioned 2006-10-11T10:59:35Z
dc.date.available 2006-10-11T10:59:35Z
dc.date.issued 2006-05 eng
dc.identifier.issn 1503-0946 (Print ISSN) eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1888
dc.description.abstract Rapporten presenterer ein oversikt over høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka med særleg vekt på næringsretta tilbod. Utdanning for helse- og sosialsektoren dominerer kandidatproduksjonen. Nest største gruppa er lærarutdanning, medan økonomisk-administrativ utdanning inntek tredjeplassen. Til saman står desse for om lag halvparten av uteksaminerte kandidatar sidan 2001. Teknisk og naturvitskapleg utdanning står for om lag ein fjerdedel av kandidatproduksjonen. Dei fleste er utdanna i IKT-fag og i biologi og kjemi. Utdanningar som er spesialiserte i retning av yrkesval innanfor strategiske næringar på Vest- og Sørlandet, havbruk, fiske, petroleumsindustri og annen energiproduksjon er forholdsvis små. no
dc.format.extent 465043 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher Stein Rokkan Centre for Social Studies eng
dc.relation.ispartofseries Notat no
dc.relation.ispartofseries 1-2006
dc.title Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka nob
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account