BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Nasjon, myte og monument Nasjonalmonumenter i Det andre tyske Keiserriket 1871-1918

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Røre, Halvor Wien
dc.date.accessioned 2007-04-18T12:22:48Z
dc.date.available 2007-04-18T12:22:48Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2216
dc.description.abstract Etter den fransk-tyske krig, ble den prøyssiske kongen, Wilhelm I., kronet til Keiser over et samlet Tyskland i nærvær av de øvrige tyske fyrster. Denne hendelsen i 1871 signaliserte startskuddet til en ny epoke i det tyske nasjonsbyggingsprosjektet. Etter riksopprettelsen lå utfordringen i å finne frem til ideer, symboler og myter som kunne fungere som en samlende plattform for befolkningen i den nyopprettede nasjonalstaten. Denne bestrebelsen kom blant annet til uttrykk i såkalte nasjonalmonumenter hvor det særegne tyske skulle vises frem; samlende innad og avskjærende utad. no
dc.format.extent 645058 bytes
dc.format.extent 554474 bytes
dc.format.extent 2444661 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject 1800-tallet no
dc.subject 1900-tallet no
dc.subject Tyskland no
dc.subject Monument no
dc.subject Historie no
dc.subject Nasjonalisme no
dc.title Nasjon, myte og monument Nasjonalmonumenter i Det andre tyske Keiserriket 1871-1918 no
dc.type Master thesis
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000 no
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad


Files in this item

 
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account