Now showing items 1-2 of 2

 • Innstilling om utdanning i sosial- og helsepolitikk ved Universitetet i Bergen 

  Øyen, Else; Gogstad, Anders; Grund, Jan; Grøttum, Kjell; Hatland, Aksel; Nygaard, Nils; Nilsen, Paul M. (The University of Bergen, 1979-11-19)
  Etter Utvalgets mening er det et udekket behov for undervisning i sosial- og helsepolitikk på høyere nivå i Norge. Ved Universitetet i Bergen finnes et bredt faglig miljø som gjør at forholdene ligger godt til rette for å ...
  Other
 • Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 : en "infotrygd" basert studie 

  Gogstad, Anders; Moltu, E.; Mæland, John Gunnar; Tveit, Johs.; Øyen, Else (Sosialdepartementet, 1982)
  Prosjektet "Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 - en "Infotrygd"-basert studie" er utført ved Universitetet i Bergen og Bergen Trygdekasse under ledelse av A.Chr. Gogstad, Else Øyen og Johs. Tveit. Man har kartlagt medisinske ...
  Report