Now showing items 1-1 of 1

  • Innstilling om utdanning i sosial- og helsepolitikk ved Universitetet i Bergen 

    Øyen, Else; Gogstad, Anders; Grund, Jan; Grøttum, Kjell; Hatland, Aksel; Nygaard, Nils; Nilsen, Paul M. (The University of Bergen, 1979-11-19)
    Etter Utvalgets mening er det et udekket behov for undervisning i sosial- og helsepolitikk på høyere nivå i Norge. Ved Universitetet i Bergen finnes et bredt faglig miljø som gjør at forholdene ligger godt til rette for å ...
    Other