Now showing items 1-1 of 1

  • Trygd i Norge 

    Gundersen, Håkon; Øyen, Else (Universitetsforlaget, 1980)
    Trygd i Norge tar sikte på å samle de systematiske kunnskaper som i dag foreligger om det norske trygdesystemet. Det har vært nødvendig å foreta et utvalg, og hovedmålet har vært å få med den litteraturen som inneholder ...
    Book