BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Hvilken betydning har personlige og strukturelle faktorer for gjennomføring av mastergrad?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Iversen, Anette Christine eng
dc.contributor.author Hetland, Hilde eng
dc.contributor.author Wiium, Nora eng
dc.date.accessioned 2007-10-02T11:02:49Z
dc.date.available 2007-10-02T11:02:49Z
dc.date.issued 2007 eng
dc.identifier.issn 0805-2557 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2384
dc.description.abstract Med innføring av Kvalitetsreformen fra 2003 har det blitt sterkere fokus på gjennomføring av høyere grad. I denne artikkelen undersøker vi betydning av personlig motivasjon, strukturelle forhold og veileders engasjement for fullføring av mastergrad. Artikkelen er basert på data fra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført ved Universitet i Bergen våren 2006. Av de 381 studentene som besvarte spørreskjema (52 % svar) var det 266 studentene som hadde påbegynt studiene i 2003. Av disse studerte 203 på heltid og denne gruppen utgjør materialet i denne undersøkelsen. Studentene ble delt inn i to grupper: fullført og ikke fullført. I gruppen fullført har vi inkludert studenter som har levert innen 5-6 semester. Resultatene viser at 70% av studentene som påbegynte masterstudier i 2003, hadde fullført innen våren 2006, blant disse hadde 38.6% fullført innen normert tid. En kombinasjon av personlig motivasjon og strukturelle forhold ser ut til å være av betydning for fullføring av mastergrad. Personlig målsetting, det at studentene synes det var viktig å fullføre på normert tid, hadde signifikant betydning, likeså veileders målsetting. Også hyppighet av veiledning var av signifikant betydning. Av strukturelle forhold var det å ha masteroppgaven som en del av et forskningsprosjekt av signifikant betydning for fullføring. no
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen nob
dc.relation.ispartofseries UPED-skrift nr. 2/2007 en
dc.subject Universitetspedagogikk nob
dc.title Hvilken betydning har personlige og strukturelle faktorer for gjennomføring av mastergrad? nob
dc.type Journal article eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account