BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Tusen avisdager med Orderud-saka

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Østbye, Helge
dc.date.accessioned 2007-10-04T08:47:50Z
dc.date.available 2007-10-04T08:47:50Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2387
dc.description.abstract Orderud-prosjektet, 2004-2006 var et forskningsprosjekt finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Hovedrapporteringa fra prosjektet skjedde gjennom boka Morderjakt og mediemakt, skrevet av Lars Arve Røssland, Svein Brurås og Helge Østbye, og gitt ut på Cappelen akademisk forlag, Oslo, 2006. Den foreliggende rapporten bygger på kapittelutkast skrevet av Helge Øsbye, og i en litt forkortet versjon trykt som kapittel 1 i boka. Første del gir en kort oversikt over noen av de viktigste hendingene i Orderud-saka. Andre del er en kvantitativ kartlegging av mediedekninga av saka. Mer detaljerte analyser av mediedekninga fins i boka. Formålet med denne publikasjonen er å gi et eksempel på en kvantitativ innholdsanalyse til bruk i undervisning i innholdsanalyse. Camilla Tønnevold og Helge Østbye har laget en egen rapport der det gjøres rede for hvordan den kvantitative undersøkelsen er gjennomført. no
dc.language.iso nob en
dc.publisher Department of Information Science and Media Studies, The University of Bergen en
dc.title Tusen avisdager med Orderud-saka no
dc.type Research report eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account