BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Bortenfor horisonten. ”Enemy Combatant” og den sikkerhetspolitiske diskurs

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skog, Robert eng
dc.date.accessioned 2007-11-20T15:41:24Z
dc.date.available 2007-11-20T15:41:24Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2426
dc.description.abstract Denne masteroppgaven handler om begrepet "enemy combatant", dens mulighetsbetingelser og betydning i den amerikanske sikkerhetspolitiske diskursen og den globale krigen mot terror. Siktemålet er å demonstrere at det er i ferd med å utvikles en forvaltningsdimensjon på utsiden av de juridiske forvaltningsstrukturer som har preget de vestlige samfunn siden 1600 tallet. En praksis som kan minne om middelalderens forvisning, men som er teknologisk langt mer gjennomgripende i sin forvaltning av individet. Oppgavens underliggende tema er maktkonstellasjoner og kunnskapsrelasjoner. Det handler om menneskerettigheter og kroppens betydning i et spenningsfelt mellom den liberale ideen om kroppens ukrenkelighet og et konservativt forsvar for statens behov for stabilitet og sikkerhet. Den diskursanalytiske tilnærming, slik den fremlegges av Michel Foucault, har en naturlig plass i det ovennevnte tema, og vil da også være den metode jeg anvender gjennom mine undersøkelser. Fokuset for analysen er det amerikanske sikkerhetspolitiske område og de diskurser, relevant for problemstillingen, som krysser eller tangerer dette virkelighetsfeltet. En slik kryssende og tangerende diskurs er en vi kan kalle menneskerettsdiskursen. Disse er både samsvarende og motstridende og i deres maktfelt flyter en rekke begreper som gir innhold og anledning til ulike praksiser. Så som relasjonen mellom "krigsfangen" og "terroristen", mellom "terror" og "asymmetrisk krigføring" og det vell av kunnskap og muligheter man finner mellom "Geneve konvensjonene" og "Patriot Act". Disse diskurser og begreper møtes og foredles gjennom det virkelighetsfeltet ‖den globale krigen mot terror‖ utgjør. I denne samlingen av begreper og diskursiv utveksling kan "enemy combatant" konstrueres. no
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Bortenfor horisonten. ”Enemy Combatant” og den sikkerhetspolitiske diskurs no
dc.type Master thesis eng
dc.type.course AORG350 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.type.program MASV-AORG


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account